Soạn bài Hành động nói tiếp theo siêu ngắn được TaiLieuViet sưu tầm nằm trong mục lục soạn văn 8 siêu ngắn. Qua bài Hành động nói tiếp theo giúp các bạn nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói, ngoài ra giúp các bạn luyện tập hành động nói qua các bài tập trong sách giáo khoa. Mời các bạn tải về tham khảo

I. Cách thực hiện hành động nói

Câu 1 (trang 70 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Đánh dấu thích hợp (-), (+) vào bảng.

Mục đích

1

2

3

4

5

Hỏi

Trình bày

+

+

+

Điều khiển

+

+

Hứa hẹn

Bộc lộ cảm xúc

  1. Bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật với một số kiểu hành động nói:

Tóm tắt

Kiểu câu

Kiểu hành động

Ví dụ

Trần thuật

Trình bày, hứa hẹn

1. Tôi vừa làm xong bài tập.

2. Tôi sẽ làm xong bài tập.

Nghi vấn

Hỏi

Tôi nên làm bài tập hay đi chơi nhỉ?

Cầu khiến

Điều khiển

Cậu hãy làm xong bài tập rồi hẵng đi chơi.

Cảm thán

Bộc lộ cảm xúc

Ôi, vui quá, tôi xong hết bài tập rồi!

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 71 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

– “Từ xưa các bậc … không có ?”

Mục đích: Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định đời xưa lúc nào cũng có những bậc trung thần nghĩa sĩ vì nước.

– “Lúc bấy giờ … muốn vui vẻ … không ?”

Mục đích: Hỏi để phủ định. Câu hỏi có giá trị đánh thức tinh thần diệt giặc còn bị ngủ quên trong các tướng sĩ.

– “Lúc bấy giờ … không muốn vui vẻ… không ?”

Mục đích: Hỏi để khẳng định. Ông chỉ ra những việc đúng nên làm và viễn cảnh được cả chung lẫn riêng nếu ta chiến đấu thắng lợi. Lúc đó không muốn vui cũng không thể được, đấy là điều chắc chắn cần phải khẳng định.

– “Vì sao vậy ?”

Mục đích: Hỏi để giải thích. Sau câu hỏi này là câu trả lời vì sao phải chuyên tâm vào tập sách “Binh thư yếu lược”, phải nghe lời răn của tác giả.

– Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên … trời đất nữa?

Mục đích: Hỏi để khẳng định. Khẳng định sự nhục nhã đớn hèn, xấu xa của những kẻ không biết rửa nhục, không biết đớn hèn, không lo luyện tập.

Câu 2 (trang 71 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Những câu trần thuật có mục đích cầu khiến của Hồ Chí Minh:

a, Đoạn 1

– Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.

– Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm trong nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt.

Mục đích: là lời cổ vũ, động viên đồng bào cả nước đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

b, Đoạn 2

– Điều mong muốn cuối cùng của tôi… cách mạng thế giới.

Thể hiện sự mong mỏi của Bác mong muốn Đảng và nhân dân phấn đấu để xây dựng đất nước. Khích lệ, động viên tinh thần của nhân dân ta.

Câu 3 (trang 72 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

– Các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn là:

+ Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.

Câu 4 (trang 72 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Trong các câu hỏi đường, nên dùng những cách: a, b, e.

Câu 5 (trang 32 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Trong những hành động đó, người nghe nên chọn hành động: c

TaiLieuViet đã hướng dẫn các bạn Soạn bài Hành động nói tiếp theo siêu ngắn, sẽ là tài liệu hay nhằm hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi, cách giải chi tiết giúp các bạn nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói, ngoài ra giúp các bạn luyện tập hành động nói qua các bài tập trong sách giáo khoa. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn cùng tham khảo

……………………………………..

Ngoài Soạn bài Hành động nói tiếp theo siêu ngắn. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Soạn văn 8, soạn bài 8, Soạn văn 8 VNEN hoặc đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt