Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Pronunciation

(trang 57 SBT Tiếng Anh 10):Underline the stressed words in the following sentences. Then mark the stressed syllables in those words. (Gạch chân những từ được nhấn mạnh trong các câu sau. Sau đó đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ đó.)

1. This video is about air pollution.

2. We are doing a project on education.

3. This way of learning is really interesting.

4. Students should finish their homework before class.

5. Online courses are becoming more and more popular.

6. This app has helped me improve my pronunciation.

7. Technology has brought new experiences to language learners.

8. They have bought their daughter a new laptop which can support her online learning.

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 57 Unit 8 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Video này nói về ô nhiễm không khí.

2. Chúng tôi đang thực hiện một dự án về giáo dục.

3. Cách học này thực sự rất thú vị.

4. Học sinh nên hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp.

5. Các khóa học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến.

6. Ứng dụng này đã giúp tôi cải thiện khả năng phát âm của mình.

7. Công nghệ đã mang lại trải nghiệm mới cho người học ngoại ngữ.

8. Họ đã mua cho con gái mình một chiếc máy tính xách tay mới có thể hỗ trợ việc học trực tuyến của cô bé.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 57 Unit 8 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading