Với giải trang 82-83 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 4 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 4 Reading

(trang 82-83 SBT Tiếng Anh 10):Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Mass tourism is a form of tourism that involves tens of thousands of people going to the

same place often at the same time of year. It is the most (29) form of tourism as it is often the cheapest way to go on holiday and it (30) many people every year. This kind of tourism has both advantages and disadvantages.

On the one hand, mass tourism creates jobs for local people, and helps develop the (31) as a whole. It is also a very good way to (32) local cultures to the world and in turn local people can learn about and understand other cultures.

On the other hand, mass tourism can seriously (33) the environment. When too many people visit one place at a time, it increases the amount of rubbish and pollution. Communities can also be affected if visitors do not respect local (34) and customs.

SBT Tiếng Anh 10 trang 82, 83 Test yourself 4 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

29. B

30. A

31. A

32. C

33. C

34. A

Hướng dẫn dịch:

Du lịch đại chúng là một hình thức du lịch bao gồm hàng chục nghìn người đến

cùng một địa điểm thường xuyên vào cùng một thời điểm trong năm. Đây là hình thức du lịch phổ biến nhất vì nó thường là cách rẻ nhất để đi nghỉ và thu hút rất nhiều người mỗi năm. Loại hình du lịch này có cả ưu điểm và nhược điểm.

Một mặt, du lịch đại chúng tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương và giúp phát triển nền kinh tế nói chung. Đây cũng là một cách rất tốt để giới thiệu văn hóa địa phương với thế giới và từ đó người dân địa phương có thể tìm hiểu và hiểu về các nền văn hóa khác.

Mặt khác, du lịch ồ ạt có thể hủy hoại môi trường một cách nghiêm trọng. Khi quá nhiều người đến thăm một nơi tại một thời điểm, nó sẽ làm tăng lượng rác và ô nhiễm. Các cộng đồng cũng có thể bị ảnh hưởng nếu du khách không tôn trọng truyền thống và phong tục địa phương.

Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Rừng bao phủ 31% diện tích đất trên hành tinh của chúng ta. Chúng giúp sản xuất nước sạch và không khí, và cung cấp công ăn việc làm cho mọi người. Khoảng 13 triệu người trên thế giới có việc làm trong ngành lâm nghiệp và 41 triệu người khác có công việc liên quan đến ngành này. Nhiều loài động vật cũng sống dựa vào rừng. 80% động vật sống trên cạn trên thế giới, chẳng hạn như voi và tê giác, sống trong rừng. Rừng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm biến đổi khí hậu bằng cách hấp thụ CO từ khí quyển, do đó làm cho không khí trong sạch hơn.

Tuy nhiên, nạn phá rừng đã khiến rừng ở nhiều nơi trên thế giới gặp nguy hiểm. Điều này phần lớn là do các hoạt động của con người gây ra. Ví dụ, ở Amazon, khoảng 17% diện tích rừng đã bị mất trong 50 năm qua chủ yếu là do người dân chặt cây để nhường chỗ cho nhiều trang trại hơn. Bên cạnh đó, buôn bán gỗ cũng là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nạn phá rừng. Hàng năm có khoảng 15 tỷ cây bị chặt và sử dụng làm giấy và các sản phẩm gỗ. Biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như cháy rừng và lũ lụt đã phá hủy phần lớn các khu rừng trên thế giới hàng năm.

Đáp án:

35. B

36. D

37. A

38. D

39. C

Hướng dẫn dịch:

35. Ý chính của văn bản là gì?

– Tầm quan trọng của rừng và vấn nạn phá rừng.

36. Theo văn bản, có bao nhiêu người được tuyển dụng trong ngành lâm nghiệp?

– Không quá 13 triệu người.

37. Từ “absorbing” trong đoạn 1 chủ yếu có nghĩa là tiếp thu.

38. Từ “this” trong đoạn 2 dùng để chỉ nạn phá rừng.

39. Nội dung nào sau đây không được đề cập trong văn bản là nguyên nhân dẫn đến nạn phá rừng?

– Săn bắn bất hợp pháp.