Khoa học tự nhiên 6 Bài 20 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào trang 67, 68, 69. Các lời giải giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập chuyên mục sách Giải KHTN 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Khoa học tự nhiên 6 Bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

A. Mở đầu KHTN 6 trang 70 Kết nối tri thức

Em bé khi mới sinh có chiều dài trung bình là 50cm. Theo thời gian, em bé lớn dần thành người trưởng thành với chiều cao trung bình (của người Việt Nam) là 164,4cm (ở nam) và 154cm (ở nữ). Quá trình nào đã giúp con người cũng như các sinh vật khác lớn lên như vậy?

Gợi ý trả lời

Nhờ có sự lớn lên và phân chia của tế bào mà con người cũng như các sinh vật khác có thể lớn lên.

B. Nội dung bài học Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

I. Sự lớn lên của tế bào

Câu hỏi 1 trang 70 Bài 20 Khoa học tự nhiên lớp 6

Quan sát hình 20.1 và trả lời các câu hỏi:

1. Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi tế nào sau khi tế bào lớn lên?

2. Tế bào có lớn lên mãi được không? Tại sao?

Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 20 Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1. Kích thước tế bào chất và nhân tăng dần lên sau khi tế bào lớn lên.

2. Tế bào không thể lớn lên mãi vì:

  • Khi kích thước tế bào gia tăng thì tỉ lệ S/V giảm khiến cho quá trình trao đổi chất với môi trường giảm.
  • Ngoài ra khi tế bào có kích thước lớn thì khả năng kiểm soát của nhân đối với hoạt động của tế bào giảm. (khi kích thước lớn thì sẽ tốn nhiều thời gian trong việc truyền thông tin từ phần này đến phần kia của tế bào)

→ Những điều này khiến cho tế bào gặp khó khăn trong việc sinh trưởng, phản ứng với những biến đổi của môi trường

II. Sự sinh sản (phân chia) của tế bào

Câu hỏi 2 trang 70 Bài 20 Khoa học tự nhiên lớp 6

Quan sát hình 20.1 và 20.2 để trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nào thì tế bào phân chia?

2. Cơ thể chúng ta gồm hàng tỉ tế bảo được hình thành từ quá trình nào?

Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 20 Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1. Khi tế bào lớn lên đạt kích thước giới hạn thì sẽ phân chia.

2. Hàng tỉ tế bào trong cơ thể chúng ta được hình thành nhờ quá trình phân chia của tế bào.

III. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào

Câu hỏi 3 trang 71 Bài 20 Khoa học tự nhiên lớp 6

Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô (là cơ thể đa bào) lớn lên nhờ quá trình nào?

Câu hỏi 4 trang 71 Bài 20 Khoa học tự nhiên lớp 6

Quan sát hình 20.3 – 20.4, thảo luận và trả lời câu hỏi:

Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 20 Kết nối tri thức

1. Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?

2. Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, các tế bào bị tổn thương?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1. Ý nghĩa của sự sinh sản của tế bào:

– Giúp cơ thể lớn lên

– Thay thế các tế bào già, tế bào chết, tế bào bị tổn thương

2. Nhờ có quá trình sinh sản tế bào mà các tế bào già, tế bào chết, tế bào bị tổn thương được thay thế.

>> Bài tiếp theo: Khoa học tự nhiên 6 Bài 21 Thực hành

Ngoài lời giải chi tiết KHTN 6 bài 20 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên đây các bạn có thể tham khảo KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo và KHTN lớp 6 Cánh Diều theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.