Khoa học tự nhiên 6 Bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào trang 67, 68, 69. Các lời giải giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập chuyên mục sách Giải KHTN 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước đó: Khoa học tự nhiên 6 Bài 18 Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

A. Mở đầu KHTN 6 trang 67 Kết nối tri thức

Tuy có kích thước nhỏ nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Mỗi tế bào đều được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là:
 • Màng tế bào: bao bọc tế bào chất và tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường
 • Tế bào chất: là nơi diễn ra các hoạt động sinh hóa của tế bào
 • Nhân: là nơi chứa vật chất di truyền và là trung tâm điều khiển các hoạt động của tế bào

→ Nhờ các cấu tạo này mà tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống.

B. Nội dung bài học Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Câu hỏi trang 67 Khoa học tự nhiên KNTT

1. Quan sát hình 19.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

2. Trên màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ nhỏ này là gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Thành phần chính của tế bào và chức năng:

Tên thành phần

Chức năng

Màng tế bào

– Bao bọc khối tế bào chất

– Tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

Tế bào chất

– Là nơi diễn ra các hoạt động sinh hóa của tế bào

Nhân/vùng nhân

– Là nơi chứa vật chất di truyền

– Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống cẩu tế bào

2. Những lỗ nhỏ li ti trên màng tế bào là nơi thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường bên ngoài.

Hoạt động trang 68 Khoa học tự nhiên KNTT

Quan sát hình 2.2, chỉ ra điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 19

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Điểm giống nhau:

Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, tế bào chất

 • Điểm khác nhau:

+ Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh, mới chỉ có vùng nhân nơi tập trung vật chất di truyền, không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất

+ Tế bào nhân thực đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân và tế bào chất có nhiều các loại bào quan hơn.

Câu hỏi trang 68 Khoa học tự nhiên KNTT

1. Quan sát hình 19.3, lập bảng so sánh sự giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

Giải KHTN lớp 6 bài 19

2. Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức sống khác nhau của chúng? Cấu trúc nào của tế bào nào giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như động vật?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1.

Tế bào động vật Tế bào thực vật
Giống nhau

Đều có những thành phần cơ bản:

 • Màng sinh chất, tế bào chất và nhân
 • Các bào quan: Ti thể, thể Gôngi, lưới nội chất mang ribôxôm.
 • Trong nhân là nhân con và chất nhiễm sắc (ADN).
Khác nhau
 • Không có vách xenlulozơ
 • Không có lục lạp nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ → dị dưỡng.
 • Có trung thể
 • Có lizôxôm (thể hòa tan).
 • Không có không bào chứa dịch, chỉ có không bào tiêu hóa, không bào bài tiết.
 • Có vách xenlulozơ bảo vệ.
 • Có các lạp thể đặc biệt là lục lạp → tự dưỡng.
 • Chỉ có trung thể ở tế bào thực vật bậc thấp
 • Không có lizôxôm
 • Có không bào chứa dịch lớn.
 • Điểm khác nhau lớn nhất giữa thực vật và giới động vật là khả năng quang hợp.
 • Thực vật là sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng mặt trời và chất vô cơ. Có những loại thực vật vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng (như cây bắt ruồi). Nhưng nếu không có ruồi, các cây này vẫn sống vì chúng vẫn có khả năng quang hợp.
 • Động vật là sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nên chúng phải ăn các sinh vật khác.
 • Thành tế bào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật.

——————————

Ngoài lời giải chi tiết KHTN 6 bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên đây các bạn có thể tham khảo KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo và KHTN lớp 6 Cánh Diều theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.