TaiLieuViet xin giới thiệu bài Giải Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 3 hoạt động 2: Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân được chúng tôi sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

1. Nhận biết các yếu tố tác động đến quyết định chi tiêu cá nhân

Câu hỏi:

– Chỉ ra ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của nhân vật trong tình huống sau:

Tình huống: Quỳnh đi siêu thị mua đồ dùng học tập…. kẹo cao su.

– Chia sẻ những tình huống em đã quyết định chi tiêu do ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo.

Lời giải

– Tiếp thị có ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của bản thân khi trong tình huống Quỳnh đã mua nhiều hộp bút hơn dự định khi nghe tiếp thị nói mua 3 hộp bút thì được tặng hộp kẹo cao su.

– Những tình huống em đã quyết định chi tiêu do ảnh hưởng tiếp thị:

+ Mua 1 tặng 1 trong siêu thị

+ Sale 30%, 50% khi mua hàng.

2. Tìm hiểu cách chi tiêu hợp lí không bị ảnh hưởng bởi tiếp thị, quảng cáo

Câu hỏi: Trao đổi về cách chi tiêu hợp lí không bị ảnh hưởng bởi tiếp thị, quảng cáo.

Lời giải

– Một số cách chi tiêu hợp lý:

+ Xác định nhu cầu của bản thân

+ Lập danh sách mua sắm, sắp xếp theo thứ tự cần thiết

+ Xác định số tiền có thể chi tiêu, kế hoạch chi tiêu.

3. Thực hành đưa ra quyết định chi tiêu hợp lí

Câu hỏi:

Đưa ra quyết định chi tiêu phù hợp trong các tình huống sau:

Đưa ra quyết định chi tiêu phù hợp trong các tình huống sau:

Lời giải

Tình huống 1: Nên mua, vì sản phẩm của bạn nhỏ thích trong tình huống 1 đang giảm giá và phù hợp với nhu cầu cần thiết của bạn nhỏ.

Tình huống 2: Không nên mua, vì dầu gội ở nhà vẫn còn không nên lãng phí khi chưa cần thiết.

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN SAU CHỦ ĐỀ

01 Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động:

Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động:  02 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề:

02 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề:

Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động:  02 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề:

– Em xác định được các biểu hiện có trách nhiệm với bản thân.

– Em chỉ ra được các biểu hiện có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

– Em thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động thực hiện được các cam kết đề ra.

– Em xác định được ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu cá nhân để có thể quyết định phù hợp.

Lời giải

01: Rất tích cực

02:

– Em xác định được các biểu hiện có trách nhiệm với bản thân. (Hoàn thành)

– Em chỉ ra được các biểu hiện có trách nhiệm với mọi người xung quanh. (Hoàn thành)

– Em thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động thực hiện được các cam kết đề ra. (Hoàn thành)

– Em xác định được ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu cá nhân để có thể quyết định phù hợp. (Hoàn thành)

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Hoạt động trải nghiệm 8 chủ đề 3 hoạt động 2: Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân CD.

  • Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 4 hoạt động 1

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Hoạt động trải nghiệm 8 Chân trời sáng tạo
  • Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức
  • Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều