TaiLieuViet xin giới thiệu bài Giải Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 8 hoạt động 1: Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại được chúng tôi sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

1. Lập danh mục nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

Câu hỏi:

– Chia sẻ về những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại mà em biết.

– Lập danh mục theo nhóm nghề cụ thể

Lời giải

– Nghề phổ biến:

+ Công an

+ Bác sĩ

+ Cô giáo

– Danh mục nghề phổ biến:

nghề

2. Tìm hiểu thông tin về các nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

Câu hỏi:

– Chọn một nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.

– Tìm hiểu việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của nghề đó.

– Thiết kế tờ rơi giới thiệu về nghề.

– Giới thiệu các tờ rơi đã thiết kế.

Lời giải

Tham khảo:

tờ rơi

3. Tìm hiểu những thách thức, phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề trong xã hội hiện đại

Câu hỏi:

– Chọn một nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

– Thảo luận về:

+ Những thách thức đối với nghề trong xã hội hiện đại;

+ Các phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Lời giải

Tham khảo: Nghề bác sĩ

bS

4. Triển lãm tranh, ảnh về nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Câu hỏi:

– Xác định các sản phẩm giới thiệu trong triển lãm tranh, bao gồm:

+ Danh mục nghề;

+ Tờ rơi giới thiệu về nghề;

+ Tranh, ảnh, áp phích,.. về các thách thức đối với nghề và phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề.

– Tổ chức triển lãm:

Lời giải

– Các sản phẩm trong triển lãm: Áo bác sĩ, công an,..

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Hoạt động trải nghiệm 8 chủ đề 8 hoạt động 1: Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại CD.

  • Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 8 hoạt động 2

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Hoạt động trải nghiệm 8 Chân trời sáng tạo
  • Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức
  • Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều