Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 1 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 1 Speaking

1 (trang 7 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

Conversation 1:

Nurse: (1) Allow/Let me open the door for you.

Patient: (2) Thank/Thanks for your help. It’s really difficult to get around after the operation

Conversation 2:

Trainer: Can I help you (3) to/with the treadmill?

Customer: Thanks, but I think I’m (4) fine/happy.

Conversation 3:

Tom: Dad, can I give you (5) a help/a hand painting the windows?

Dad: Oh, thanks. (6) This is/ That’s very kind of you.

Conversation 4:

Shop assistant: … I kept two copies of the book you were looking for.

Customer: Thanks. That’s very (7) kind/useful of you.

Shop assistant: Is there anything (8) else/too I can do for you?

Customer: Yes, please. Could you wrap them up for me?

Đáp án:

1. Let

2. Thanks

3. with

4. fine

5. a hand

6. That’s

7. kind

8. else

Giải thích:

1. Let + sb + V: để ai đó làm gì

2. Thanks for sth là dạng rút gọn của Thank you for sth: cảm ơn vì điều gì

3. help sb with sth: giúp ai đó làm gì

4. I’m fine: Tôi ổn/Tôi có thể tự làm

5. give sb a hand: giúp đỡ ai đó

6. That’s very kind of you: Bạn tốt bụng quá!

7. That’s very kind of you: Bạn tốt bụng quá!

8. anything else: còn gì nữa không

Hướng dẫn dịch:

Y tá: (1) Để tôi mở cửa cho cô.

Bệnh nhân: (2) Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Rất khó để đi lại sau khi phẫu thuật

Huấn luyện viên: Tôi có thể giúp bạn (3) với máy chạy bộ?

Khách hàng: Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi (4) ổn.

Tom: Bố ơi, con có thể giúp bố (5) vẽ cửa sổ được không?

Bố: Ồ, cảm ơn. (6) Bạn thật tốt bụng.

Trợ lý cửa hàng: … Tôi đã giữ hai bản sao của cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm.

Khách hàng: Cảm ơn. Đó là rất (7) loại của bạn.

Trợ lý cửa hàng: Tôi có thể làm gì khác cho bạn (8) không?

Khách hàng: Vâng, làm ơn. Bạn có thể gói chúng cho tôi được chứ?

2 (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Put the steps in order using the pictures below to help you. Then give full instructions on how to use a face mask properly. (Đặt các bước theo thứ tự bằng cách sử dụng các hình ảnh dưới đây để giúp bạn. Sau đó đưa ra hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng mặt nạ đúng cách.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 7, 8 Unit 1 Speaking | Tiếng Anh 11 Global success

A. Fit the metal edge of the mask on the bridge of your nose and place the loops over the ears. Pinch the edge to shape it on the side of your nose.

B. Make sure it covers your mouth, nose, and chin. Avoid touching it while in use.

C. Put the used mask in the rubbish bin. Wash your hands again.

D. Remove the mask touching only the ear loops.

E. Avoid using soiled or dirty masks.

F. Wash your hands before putting on the mask.

Đáp án:

1. F

2. A

3. E

4. B

5. D

6. C

Hướng dẫn dịch:

1. Rửa tay trước khi đeo khẩu trang

2. Lắp mép kim loại của khẩu trang vào sống mũi của bạn và đeo các vòng qua tai. Chụm mép để tạo hình ở một bên mũi của bạn

3. Tránh sử dụng khẩu trang đã qua sử dụng hoặc bẩn.

4. Hãy chắc chắn rằng nó che miệng, mũi và cằm của bạn. Tránh chạm vào nó trong khi sử dụng.

5. Khi tháo khẩu trang chỉ chạm vào vòng tai.

6. Bỏ khẩu trang đã sử dụng vào thùng rác. Rửa tay một lần nữa.