Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 6 Speaking

1 (trang 58 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the text with the cwords in the box. (Hoàn thành văn bản với các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 58, 59 Unit 6 Speaking | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. Go straight ahead

2. on your right

3. the second turning

4. on your right

5. cross

 

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đây?

B: Đi thẳng cho đến khi bạn gặp đèn giao thông, sau đó rẽ trái. Nó ở bên trái của bạn.

2. A: Xin lỗi, chùa Một Cột có gần đây không?

B: Có. Nếu bạn băng qua đường, bạn sẽ thấy nó ở bên phải. Nó thực sự ở trong hồ sen.

3. A: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Cột cờ Hà Nội không?

B: Có, tất nhiên. Vui lòng đi theo hướng này cho đến khi bạn đến đường Hoàng Diệu. Sau đó rẽ phải lần thứ hai. Đi bộ khoảng 50 mét. Nó ở bên trái của bạn.

4. A: Đi đến Hoàng thành Thăng Long bằng đường nào dễ nhất?

B: Đó là cách này. Đi thẳng. Bạn sẽ thấy nó ở bên phải của bạn.

5. A: Xin chào! Bạn có biết Bảo tàng Hồ Chí Minh ở đâu không?

B: Có. Nó không xa đây. Đi thẳng xuống con phố này. Sau đó băng qua đường Chùa Một Cột. Nó chỉ quanh quẩn thôi.

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Talk about a famous site in your country or in your local area. Use the ideas in the box to help you. You can start your talk with the sentences below. (Nói về một trang web nổi tiếng ở quốc gia của bạn hoặc trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các ý tưởng trong hộp để giúp bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng những câu dưới đây.)

– Location: What is the site? Where is it?

– Features: How big is it? What does it include? What is it famous for?

– Preservation: How old is it? What can we do to preserve it?

Gợi ý:

Today, I’d like to talk about Huong Pagoda. It’s located in My Duc District, about 60 km from the city centre of Ha Noi. It’s a large cultural and religious site, including caves, Buddhist temples, and pagodas hidden in the forest. The place is famous for its beautiful natural landscape and unique ancient pagodas. Every year, from January until March, there is a big festival held in the complex. The performances attract not only local visitors. but also many foreign travellers.

It is believed that the first temple was built in the 15th century. Most of the cave temples were built in the 17th century. To preserve the sife, we should raise money to help restore any damaged pagodas or temples. Local authorities should only allow eco-friendly tours to the site and limit the number of visitors to avoid overcrowding.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay, tôi muốn nói về Chùa Hương. Nó nằm ở huyện Mỹ Đức, khoảng 60 km từ trung tâm thành phố Hà Nội. Đó là một địa điểm văn hóa và tôn giáo rộng lớn, bao gồm các hang động, đền thờ Phật giáo và chùa ẩn trong rừng. Nơi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những ngôi chùa cổ kính độc đáo. Hàng năm, từ tháng Giêng đến tháng Ba, có một lễ hội lớn được tổ chức trong khu phức hợp. Các buổi biểu diễn thu hút không chỉ du khách địa phương. mà còn có nhiều du khách nước ngoài.

Người ta tin rằng ngôi đền đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ 15. Hầu hết các ngôi đền hang động được xây dựng vào thế kỷ 17. Để bảo tồn sự sống, chúng ta nên quyên góp tiền để giúp trùng tu bất kỳ chùa chiền nào bị hư hại. Chính quyền địa phương chỉ nên cho phép các tour du lịch thân thiện với môi trường đến địa điểm này và hạn chế số lượng du khách để tránh tình trạng quá tải.