Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 21: Thực hành Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội Liên bang Nga được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu giải sgk Đia 11 Chân trời sáng tạo.

I. Nội dung

Câu hỏi:

Dựa vào bảng 21 và thông tin thu thập được, hãy:

– Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô của Liên bang Nga, giai đoạn 2010-2020.

– Rút ra nhận xét về phát triển công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga.

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 21

Bài làm

a) Vẽ biểu đồ

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 21

b) Nhận xét:

– Trong giai đoạn 2010 – 2020, sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô của Liên bang Nga có nhiều biến động, nhìn chung có xu hướng giảm

+ Về sản lượng dầu thô khai thác:

▪ Từ năm 2010 – 2018: tăng 698.1 nghìn thùng/ ngày

▪ Từ 2018 – 2020: giảm 923.4 nghìn thùng/ ngày.

+ Về sản lượng dầu thô xuất khẩu:

▪ Từ năm 2010 – 2018: tăng 229.3 nghìn thùng/ ngày

▪ Từ 2018 – 2020: giảm 410.1 nghìn thùng/ ngày.

– Sản lượng khai thác và xuất khẩu khí tự nhiên của Liên bang Nga trong giai đoạn 2010 – 2020, có nhiều biến động, nhìn chung có xu hướng giảm

+ Về sản lượng khí tự nhiên khai thác:

▪ Từ năm 2010 – 2018: tăng 58.2 triệu m3.

▪ Từ 2018 – 2020: giảm 110.6 triệu m3.

+ Về sản lượng khí tự nhiên xuất khẩu:

▪ Từ năm 2010 – 2018: tăng 40.1 triệu m3.

▪ Từ 2018 – 2020: giảm 10.4 triệu m3.

II. Chuẩn bị

Câu hỏi

– Thu thập tư liệu qua internet, sách, báo, tạp chí,.. để tìm hiểu thông tin về tình hình phát triển công nghiệp khai thác dầu khí ở Liên bang Nga.

– Chuẩn bị dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, mát tính,..) để xử lí số liệu và vẽ biểu đồ.

Bài làm

– Liên bang Nga là mộ trong những nước sản xuất dầu khí lớn nhất trên thế giới.

– Là một trong những ngành kinh tế trong điểm của LBN.