Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 5: Một số tổ chức khu vực và quốc tế được TaiLieuViet.vn tổng hợp và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thể dễ dàng giải sgk Địa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mở đầu

Câu hỏi: Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa đã thúc đẩy các nền kinh tế kết nối lại để cùng nhau tìm giải pháp cho những vấn đề chung, Từ đó dẫn đến sự hình thành và phát triển các tổ chức khu vực và quốc tế với những mục tiêu hoạt động và nhiệm vụ khác nhau. Vậy, có những tổ chức tiêu biểu nào của quốc tế và khu vực? Những tổ chức này có đặc điểm như thế nào?

Bài làm

– Một số tổ chức quốc tế tiêu biểu là: Liên hợp quốc; Quỹ Tiền tệ Quốc tế; Tổ chức Thương mại Thế giới,…

– Một số tổ chức khu vực tiêu biểu là: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương; Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu,…

I. Liên hợp quốc

Câu hỏi: Dựa vào hình 5.1 và thông tin trong bài, hãy trình bày về tổ chức Liên hợp quốc.

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 5

Bài làm

– Liên hợp quốc (UN) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào ngày 24/10/1945; trụ sở chính được đặt tại thành phố Niu Ooc – Hoa Kỳ.

– Năm 2020, Liên hợp quốc có 193 thành viên. Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hợp quốc từ năm 1977.

– Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục tiêu hàng đầu là duy trì một nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững.

– Bản thân liên hợp quốc là một bộ phận của hệ thống liên hợp quốc; thực hiện việc điều phối công việc cùng các quỹ, chương trình, cơ quan chuyên môn và các tổ chức khác, như: Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế thế giới, Chương trình Lương thực thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc,…

– Liên hợp quốc có nhiệm vụ:

+ Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế;

+ Bảo vệ quyền con người;

+ Cung cấp viện trợ nhân đạo;

+ Hỗ trợ phát triển bền vững và hành động vì khí hậu;

+ Giữ vững luật quốc tế;

+ Giải quyết các vấn đề toàn cầu.

II. Quỹ tiền tệ quốc tế

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày về tổ chức Qũy tiền tệ Quốc tế.

Bài làm

– Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được thành lập vào tháng 7/1994; trụ sở chính được đặt tại thành phố Oa-sinh-tơn của Hoa Kỳ.

– Năm 2020, Tổ chức có 190 quốc gia thành viên, Việt Nam là thành viên chính thức của quỹ tiền tệ quốc tế từ 1967.

– Quỹ tiền tệ quốc tế có nhiệm vụ:

+ Giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán;

+ Thu thập dữ liệu và đưa ra các dự báo kinh tế cho các nước;

+ Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo giúp chính phủ các nước thực hiện chính sách kinh tế hợp lý;

+ Cung cấp các khoản cho vay;

III. Tổ chức thương mại thế giới

Câu hỏi: Dựa vào hình 5.2 và thông tin trong bài, hãy trình bày về Tổ chức Thương mại Thế giới.

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 5

Bài làm

– Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập vào ngày 1/1/1995; nhằm hướng tới nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch.

– Trụ sở chính của Tổ chức thương mại thế giới được đặt tại thành phố Giơ-ne-vơ của Thụy Sỹ.

– Năm 2020 tổ chức này có 160 tư thành viên. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO vào năm 2007.

– WTO có nhiệm vụ:

+ Tổ chức diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại đa phương;

+ Giải quyết các tranh chấp thương mại;

+ Giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia;

+ Thúc đẩy thực hiện những hiệp định và can thiệp đạt kết quả trong khuôn khổ WTO;

+ Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo cho các nước đang phát triển;

+ Hợp tác tổ chức quốc tế khác liên kết đến các hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu.

IV. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày về Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Bài làm

– Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình dương (APEC) là một diễn đàn kinh tế mở của các nền kinh tế nằm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

– Tổ chức này được thành lập vào tháng tháng 11/1989 nhằm: hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng của khu vực.

– Ban thư kí thường trực của APEC có trụ sở tại Xin-ga-po.

– Năm 2020, APEC có 21 thành viên. Việt Nam là thành viên chính thức của APEC từ năm 1998.

– APEC có nhiệm vụ:

+ Thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư trong khu vực;

+ Khuyến khích hợp tác kinh tế – kỹ thuật giữa các thành viên;

+ Điều chỉnh các quy định và tiêu chuẩn trên toàn khu vực;

+ Phối hợp trong xây dựng và phát triển các sáng kiến hành động dựa trên những chính sách thỏa thuận đạt được trong khu vực.

Luyện tập và vận dụng

Luyện tập

Câu hỏi: Hãy hoàn thành thông tin về một số tổ chức khu vực và quốc tế theo bảng sau:

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 5

Vận dụng

Câu hỏi: Hãy thu thập thông tin về hoạt động của Việt Nam tại một trong các tổ chức khu vực hoặc quốc tế.

—————————————-

Bài tiếp theo: Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 6

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 5: Một số tổ chức khu vực và quốc tế. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo, Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo.