Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo bao gồm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài tập kèm theo trong chương trình học giữa học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Số học

– Chủ đề: Tập hợp, phần tử, tập hợp số tự nhiên

– Chủ đề: Cách ghi số tự nhiên, số La mã

– Chủ đề: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia

– Chủ đề: Lũy thừa và số mũ tự nhiên

– Chủ đề: Phép chia hết

– Chủ đề: Ước và bội; UCLN và BCNN

1.2. Hình học

– Chủ đề: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

– Chủ đề: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

2. Bài tập tự luyện

Câu 1. Cho tập hợp A = {1;2;3}. Chọn đáp án sai?

A. 1 ∈ A.

B. 2 ∈ A.

C. 3 ∈ A.

D. 1 ∉ A.

Câu 2. Cho tập hợp A = {n ∈ N/3 £ n < 10}. Số phần tử của tập hợp A là:

A. 5 .

B. 6 .

C. 7 .

D. 8 .

Câu 3. Cho tam giác đều ABC, biết AB = 4. Khi đó BC có độ dài là:

A. 5cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 2cm

Câu 4. Tính nhanh: 85.35 + 85.92 – 85.27.

A. 850 .

B. 100 .

C. 1000 .

D. 8500 .

C. Hai đường chéo vuông góc

D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 6. Trong hình dưới đây, hình nào có hình ảnh của tam giác đều?

A. Hình 1 .

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 7. Kết quả của phép tính 60 – [120 – (42 – 33)2 ] là:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 8. Tìm x, biết: x – 2 = 7

A. x = 5.

B. x = 9.

C. x = 2.

D. x = 3.

Câu 9. Tìm x, biết: 6(x+23) + 40 = 100

A. x = 4.

B. x = 2.

C. x = 6.

D. x = 10.

Câu 10. Tính: 12 + 39 + 88. Kết quả là :

A. 139

B. 138 .

C. 137

D. 136

Câu 11. Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 5000 đồng, giá mỗi cái bút bi là 3000 đồng, giá mỗi cục tẩy là 5000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết số tiền là :

A. 80000 đồng.

B. 90000 đồng.

C. 60000 đồng.

D. 70 000đồng.

Câu 12. Từ các chữ số 1,2,3 viết được bao nhiêu số chia hết cho 3 mà các chữ số khác nhau:

A. 2 .

B. 3 .

C. 4

D. 6

Câu 13. Trong các số 2160,1935,1957; 1020 số chia hết cho cả 3 và 5 là:

A. 2160; 1020

B. 2160; 1935

C. 2160; 1935; 1020

D. 2160; 1957; 1020

Câu14.Biểu thức chia hết cho 3 là:

A. 1260+ 5306.

B. 4366 − 324.

C. 2.3.4.6+27 .

D. 32 + 46.

Tài liệu vẫn còn. Mời các bạn tải về để xem trọn bộ.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo

  • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo các môn học
  • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 – 2024
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024

Nội dung ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 bao gồm các dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.