Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 đầy đủ các môn học: Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Tiếng Anh,….. Các đề thi được TaiLieuViet tổng hợp để các em học sinh nắm được bố cục đề thi cho từng môn học sách mới.

Các đề thi lớp 6 sách Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án và bảng ma trận. Mời các bạn vào link sau để tải đề và đáp án chi tiết từng bài.

Link tải đề thi chi tiết:

 • Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • Đề thi Ngữ văn lớp 6 giữa học kì 1 Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo
 • Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 6 giữa học kì 1 Chân trời sáng tạo 
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi Công nghệ lớp 6 giữa học kì 1 Chân trời sáng tạo 
 • Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD Chân trời sáng tạo
 • Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là nội dung của từng đề thi giữa kì 1 lớp 6

1. Đề thi Ngữ văn lớp 6 giữa học kì 1

Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Đọc Ngữ liệu sau:

Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.

Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về núi.

Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đổi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.

(Trích “Sơn Tinh, Thủy Tinh”)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định thể loại của Ngữ liệu trên.

A. Truyền thuyết

B. Truyện cổ tích

C. Lục bát

D. Tự sự

Câu 2. Trạng ngữ trong câu sau có tác dụng gì?

Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về núi.

A. Xác định thời gian

B. Xác định nơi chốn

C. Xác định nguyên nhân

D. Xác định mục đích

Câu 3. Nhân vật chính của Ngữ liệu trên là

A. Sơn Tinh

B. Thủy Tinh

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh

D. vua

Câu 4. Trong Ngữ liệu có mấy từ láy?

D. 9

Câu 5. Các từ sính lễ, cơm nếp là từ phức. Đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 6. Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh tượng trưng cho hiện tượng gì trong cuộc sống?

A. Thủy Tinh ghen tuông

B. Sơn Tinh ghen tuông

C. Thủy Tinh phô diễn tài năng

D. Hiện tượng lũ lụt

Câu 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: nôn nóng, bản lĩnh.

Sơn Tinh rất ……………….

Câu 8. Yếu tố kì ảo trong Ngữ liệu là

A. Thủy Tinh có thể hô mưa gọi gió, làm thành dông bão.

B. Sơn Tinh có thể bốc từng quả đồi, dời tững dãy núi, dựng thành lũy đất

C. Sơn Tinh đem đủ sính lễ.

D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Qua ngữ liệu, em hãy nêu tác dụng của yếu tố kì ảo trong văn bản.

Câu 10. Từ việc đọc hiểu Ngữ liệu, em cần làm gì để hạn chế thiên tai, lũ lụt?

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích.

Đề số 2

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5 ĐIỂM)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

(Ca dao)

Câu 1(1.0 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Bài ca dao trên thể hiện tình cảm gì?

Câu 2 (1.0 điểm). Ghi lại các 2 từ đơn, 2 từ ghép có trong đoạn thơ trên?

Câu 3 (1.0 điểm). Câu thơ “Công cha như núi Thái Sơn ” sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó?

Câu 4 (1.0 điểm). Em hiểu câu thơ “Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” như thế nào? (Trả lời khoảng 2 dòng).

Câu 5 (1.0 điểm). Ý kiến của em về vai trò của gia đình đối với mỗi người? (Trả lời khoảng 3 – 4 dòng).

PHẦN II. VIẾT (5 ĐIỂM)

Hãy kể lại một truyện cổ tích hoặc truyền thuyết mà em đã đọc hoặc nghe kể (lưu ý: không sử dụng các truyện có trong SGK Ngữ văn 6).

2. Đề thi giữa kì 1 Toán 6

Đề số 1

I. Trắc nghiệm khách quan ( 3đ): Chọn đáp án đúng

Câu 1: [NB-1] Trong các số sau số nào là số tự nhiên?

A. frac{4}{9} B. 3frac{1}{4} C. 2022 D. 7,8

Câu 2: [NB-1] Cho M là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 5 ∈ M B. 10 ∈ M C. 8 ∉ M D. 6 ∈ M

Câu 3: [NB-2] Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

A.16 B. 17 C. 1 D. 33

Câu 4: [NB-2] Số nào sau đây là ước của 10:

A. 0 B. 5 C. 20 D. 40

Câu 5: [NB-2] Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 3:

A. 400 + 30 B. 123 + 93 C. 13 + 27 D. 2.3.4 + 25

Câu 6: [TH-2] Tìm ý đúng:

A. 4 là ước 3

B. 2 là bội của 5

C. 8 là bội của 4

D. 9 là ước của 26

Câu 7: [NB-3] Trong các hình dưới đây hình vẽ tam giác đều là:

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 - 2024 - Tất cả các môn

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Hình d.

Câu 8:[NB-3] Hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ giác có bốn góc bằng nhau.

C. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 9: [NB-3] Ba đường chéo chính của lục giác ABCDEF là:

A. AB, CD, AC

B. AD, FC, EB

C. AB, CD, EF

D. FE, ED, DC

Câu 10: [NB-4] Yếu tố nào sau đây không phải của hình bình hành?

A. Hai cạnh đối bằng nhau

B. Hai cạnh đối song song

C. Hai góc đối bằng nhau

D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 11: [NB-4] Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữ nhật?

A. Hai đường chéo vuông góc với nhau

B. Hai cạnh đối bằng nhau

C. Hai cạnh đối song song

D. Có bốn góc vuông

Câu 12: [NB-4] Chọn câu sai trong các câu dưới đây: Cho hình thoi ABCD

A. AB song song với CD và BC song song với AD.

B. AB = BC = CD= AD

C. AC và BD vuông góc với nhau

D. Bốn góc đỉnh A, B, C, D bằng nhau.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 13 (3 điểm):

A) [NB-2] Biểu diễn phép tính sau về dạng một lũy thừa:

B) [TH-1] Tính: 49. 55 + 45.49

C) [TH-1] Cho số 234568, số trăm là?

D) [TH-1] Biểu diễn số 23 dưới dạng số La Mã.

E) [VDC-2] Lớp 6A có số học sinh từ 30 đến 40 em khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 6 vừa đủ. Tính số học sinh của lớp 6A?

Câu 14 (2 điểm):

A) [VD-2] Phân tích số 75 ra thừa số nguyên tố?

B) [NB-2] Trong các số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005. Những số nào chia hết cho 3?

C) [VD-2] Tìm BC (18; 30)

D) [VD-2] Rút gọn phân số frac{48}{60}

Câu 15 (2 điểm):

a) [TH-3] Mảnh vườn có kích thước như hình vẽ

Tính diện tích mảnh vườn đó?

b) [VD-3] Giá đất 1m 2 là 500 000đ hỏi toàn bộ mảnh vườn giá bao nhiêu tiền?

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 - 2024 - Tất cả các môn

Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = {6, 7, 8, 9}

B. A = {5, 6, 7, 8, 9}

C. A = { 6, 7, 8, 9, 10}

D. A = {6, 7, 8}

Câu 2. Viết tập hợp sau A = {x ∈ N | 9 < x < 13} bằng cách liệt kê các phần tử:

A. A = {10, 11, 12}

B. A = {9, 10, 11}

C. A = { 9, 10, 11, 12, 13}

D. A = {9, 10, 11, 12}

Câu 3: Trong các số sau: 59; 101; 355; 1341; 119; 29 những số nào là số nguyên tố?

A. 59; 101; 29

B. 101; 355; 119; 29

C. 59; 355; 1341; 29

D. 59; 101; 355

Câu 4: Số tự nhiên m chia cho 45 dư 20 có dạng là:

A. 45 + 20k

B. 45k + 20

C. 45 – 20k

D. 45k – 20

Câu 5: Phân tích 126 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả:

A. 126 = {2^2}{.3^3}

B. 126 = {2.3^2}.7

C. 126 = {2.3^2}.5

D. 126 = 3.7.5

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không có tính chất nào sau đây?

A. Hai cạnh đối song song với nhau

B. Hai cạnh đối bằng nhau

C. Bốn cạnh bằng nhau

D. Hai đường chéo chính bằng nhau

Câu 8: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc như nhau để diễu hành mà không có lớp nào có người lẻ hàng.

a. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được

b. Khi đó mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Câu 4: Viết B = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{20}} dưới dạng lũy thừa với cơ số 2

3. Đề thi giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6

Câu 1. Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Chơi bóng rổ

B. Cấy lúa

C. Đánh đàn

D. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm;

Câu 2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu về biến chủng covid

B. Sản xuất phân bón hóa học

C. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu

D. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi

Câu 3. Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Chăm sóc sức khoẻ con người.

B. Nâng cao khả năng hiểu biết của con người về tự nhiên.

C. Ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.

D. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

Câu 4: Vật nào sau đây gọi là vật không sống?

A. Con ong

B. Vi khuẩn

C. Than củi

D. Cây cam

Câu 5: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN

A. Hóa học

B. Sinh học

C. Thiên văn học

D. Khoa học trái đất

Câu 6. Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Hóa học?

A. Ấp trứng gà bằng máy chuyên dụng.

B. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.

C. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.

D. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.

Câu 7. Để phân biệt vật sống với vật không sống cần những đặc điểm nào sau đây?

I. Khả năng chuyển động.

II. Cần chất dinh dưỡng.

III. Khả năng lớn lên.

IV. Khả năng sinh sản.

A. II, III, IV.

B. I, II, IV.

C. I, II, III.

D. I, III, IV.

Câu 8. Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

A. Kính có độ.

B. Kính lúp.

C. Kính hiển vi.

D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.

Câu 9. Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.

B. Hô hấp nhân tạo.

C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.

D. Cởi bỏ phẩn quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.

Câu 10. Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?

Đề thi giữa kì 1 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo

A. Cấm thực hiện.

B. Bắt buộc thực hiện.

C. Cảnh bảo nguy hiểm.

D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 11: Độ chia nhỏ nhất của thước là:

A. Giá trị cuối cùng trên thước.

B. Giá trị nhỏ nhất trên thước.

C. Chiều dài giữa 2 vạch liên tiếp trên thước.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 12: Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là:

A. GHĐ 30cm; ĐCNN 0 cm.

B. GHĐ 30cm; ĐCNN 2 mm.

C. GHĐ 30cm; ĐCNN 1 mm.

D. GHĐ 30 cm; ĐCNN 5 mm.

Câu 13: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

A. Thước dây

B. Thước mét

C. Thước kẹp

D. Compa

Câu 14: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:

A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.

B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.

C. Thước đo nào cũng được.

D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.

Câu 15. Một bạn dùng thước đo diện tích tờ giấy hình vuông và ghi kết quả: 104 cm2 . Bạn ấy đã dùng thước đo có ĐCNN nào?

A. 1cm

B. Nhỏ hơn 1 cm

C. Lớn hơn 1 cm

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 16. Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

Đề thi giữa kì 1 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo

A. 6,6 cm

B. 6,5 cm

C. 6,8 cm

D. 6,4 cm

Câu 17 .Chọn câu trả lời đúng

Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: 15,3 cm; 24,4 cm; 18,7 cm và 9,1 cm .ĐCNN của thước đó là:

A. 1 mm

B. 2 mm

C. 3 mm

D. 4 mm

Câu 18: Chọn câu đúng: 1 kilogam là:

A. Khối lượng của một lít nước.

B. Khối lượng của một lượng vàng.

C. Khối lượng của một vật bất kì.

D. Khối lượng của một quả cân mẫu đặt tại viện đo lường quốc tế ở Pháp.

Câu 19: Một xe chở mì khi lên trạm cân số chỉ là 4,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 680 kg. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kilogam?

A. 4980.

B. 3620.

C. 4300.

D. 5800.

Câu 20: Xác định GHĐ và ĐCNN của cân hình dưới đây?

Đề thi giữa kì 1 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo

A. GHĐ 30kg và ĐCNN 0,1 kg.

B. GHĐ 30kg và ĐCNN 1 kg.

C. GHĐ 15kg và ĐCNN 0,1 kg.

D. GHĐ 15kg và ĐCNN 1 kg.

Câu 21: Dùng dụng cụ nào để đo khối lượng?

A. Thước.

B. Đồng hồ.

C. Cân.

D. lực kế.

Câu 22. Để đo thời gian người ta dùng:

A. Thước

B. Đồng hồ

C. Cân

D. Tivi

Câu 23. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:

(1) Đặt mắt nhìn đúng cách

(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp

(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách

(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định

(5) Thực hiện phép đo thời gian

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (3), (2), (5), (4), (1)

C. (2), (3), (1), (5), (4)

D. (2), (1), (3), (5), (4)

Câu 24. Để đo thời gian của một vận động viên chạy 400m, loại đồng hồ thích hợp nhất là:

A. Đồng hồ treo tường

B. Đồng hồ cát

C. Đồng hồ đeo tay

C. Đồng hồ bấm giây

Câu 25. Khi đo thời gian đi bộ của bà em trên một quãng đường dài 50m, em sẽ đo khoảng thời gian:

A. Từ lúc bà xuất phát tới khi bà về đến đích

B. Từ lúc bà đi được 1 bước tới khi bà về tới đích

C. Bà đi được bộ được 25m rồi nhân đôi

D. Bà đi bộ 100m rồi chia đôi

Câu 26. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là

A. vật thể nhân tạo đẹp hơn vật thể tự nhiên.

B. vật thể nhân tạo do con người tạo ra.

C. vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.

D. vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.

Câu 27. Vật thể tự nhiên là

A. Ao, hồ, sông, suối.

B. Biển, mương, kênh, bể nước.

C. Đập nước, máng, đại dương, rạch.

D. Hồ, thác, giếng, bể bơi.

Câu 28. Vật thể nhân tạo là

A. Cây lúa.

B. Cái cầu.

C. Mặt trời.

D. Con sóc.

Câu 29. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

A. Từ rắn sang lỏng

B. Từ lỏng sang hơi

C. Từ hơi sang lỏng

D. Từ lỏng sang rắn

Câu 30. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

A. Cho 1 viên vitamin C sủi vào cốc nước

B. Cho 1 thìa đường vào cốc nước và khuấy đều

C. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần

D. Mở nút chai rượu vang thì thấy hiện tượng sủi bọt

Câu 31. Chọn phát biểu đúng:

A. Oxygen là chất khí, tan ít trong nước và nặng hơn không khí.

B. Oxygen là chất khí, tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Oxygen là chất khí, tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

D. Oxygen là chất khí, tan vô hạn trong nước và nhẹ hơn không khí.

Câu 32. Sự cháy và sự oxi hóa chậm có đặc điểm chung là:

A. Tỏa nhiệt và phát sáng.

B. Tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

C. Xảy ra sự oxi hóa và có tỏa nhiệt.

D. Xảy ra sự oxi hóa nhưng không phát sáng.

Câu 33. Chọn phát biểu sai:

A. Oxygen cần thiết cho sự quang hợp của cây xanh.

B. Oxygen oxi hóa được hết các kim loại

C. Oxygen cần thiết cho quá trình hô hấp cảu động vật.

D. Oxygen là một chất hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.

Câu 34. Bạn An tiến hành 1 thí nghiệm bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình đựng thủy tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn. Các em hãy dự đoán kết quả xảy ra của 2 con châu chấu ở 2 bình?

A. Con châu chấu bình 1 chết, bình 2 sống.

B. Cả hai con châu chấu đều chết.

C. Cả hai con châu chấu đều sống.

D. Con châu chấu bình 1 sống, bình 2 chết.

Câu 35. Khi một can xăng bất cẩn bốc cháy, chọn giải pháp chữa cháy nào dưới đây phù hợp nhất ?

A. Phun nước

B. Dùng cát đổ trùm lên.

C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào

D. Dùng chiếc chăn khô đắp lên.

Câu 36. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?

A. Oxỵgen. .

B. Hydrogen.

C. Nitrogen.

D. Carbon dioxide.

Câu 37. Trong quá trình quang hợp cây xanh đã thải ra khí gì:

A. Khí N2.

B. Khí O2.

C. Khí CO2.

D. Khí H2.

Câu 38 Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

A. Cháy rừng

B. Khí thải do sản xuất công nghiệp, do hoạt động của phương tiện giao thông

C. Hoạt động của núi lửa

D. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh

Câu 39. Tại sao ở thành cốc đựng nước đá lại xuất hiện những giọt nước nhỏ:

A. Cốc bị thủng.

B. Trong không khí có khí oxi.

C. Trong không khí có hơi nước.

D. Trong không khí có khí nitơ.

Câu 40. Nguồn năng lượng nào sau đây gâỵ ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất?

A. Điện gió.

B. Điện mặt trời.

C. Nhiệt điện.

D. Thuỷ điện.

Câu 41. Biện pháp duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí?

A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh.

B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí.

C. Đốt rừng làm rẫy.

D. Phá rừng để làm đồn điền, trang trại.

Câu 42. Hoạt động của ngành kinh tế nào ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhất?

A. Sản xuất phẩn mềm tin học.

B. Sản xuất nhiệt điện.

C. Du lịch.

D. Giao thông vận tải.

Câu 43: Nhiên liệu lỏng gồm các chất?

A. Nến, cồn, xăng

B. Dầu, than đá, củi

C. Biogas, cồn, củi

D. Cồn, xăng, dầu

Câu 44: An ninh năng lượng là?

A. Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên nguồn năng lượng sạch và giá rẻ

B. Sự đảm bảo đầy đủ nặng lượng dưới một dạng duy nhất

C. Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên nguồn năng lượng sạch, giá cao

D. Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới một dạng duy nhất, giá thành cao

Câu 45 .Xăng sinh học E5 chứa bao nhiêu % cồn, bao nhiêu% xăng truyền thống?

A.10 % và 90 %

B. 5% và 95 %

C. 15% và 85%

D. 3 % và 97 %

Câu 46: Vì sao không nên đun bếp than trong phòng kín?

A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng

B. Vì than cháy tỏa ra nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín

C. Vì than không cháy được trong phòng kín

D. Vì giá thành than rất cao

Câu 47. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?

A. Lúa mạch.

B. Ngô.

C. Mía.

D. Lúa.

Câu 48. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Gạo.

B. Rau xanh.

C. Thịt.

D. Gạo và rau xanh.

Câu 49. Những thực phẩm được dùng để chế biến nước mắm là:

A. Cá biển, muối

B. Đậu nành

C. Thực vật

D. Thịt.

Câu 50. Thực phẩm để lâu ngoài không khí sẽ bị gì?

A. Không biến đổi màu sắc.

B. Mùi vị không thay đổi.

C. Giá trị dinh dưỡng vẫn đảm bảo.

D. Biến đổi màu sắc, mùi vị, giá trị dinh dưỡng.

4. Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 6 giữa học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

1. Phần Lịch Sử (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Công lịch quy ước

A. Một thập kỷ 100 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm

B. Một thập kỷ 10 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm

C. Một thập kỷ 1000 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ có 10 năm

D. Một thập kỷ 1 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm

Câu 2. Văn bia tiến sĩ đặt ở Văn Miếu Quốc tử giám thuộc nguồn tư liệu nào?

A.Tư liệu hiện vật

B. Tư liệu chữ viết.

C. Tư liệu truyền miệng.

D. Vừa là tư liệu chữ viết vừa là tư liệu hiện vật.

Câu 3. Xã hội nguyên thủy trải qua những giai đoạn nào?

A. Bầy người nguyên thủy.

B. Công xã thị tộc.

C. Thị tộc mẫu hệ.

D. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc

Câu 4. Lao động đã….?

A. Tạo ra thức ăn cho người nguyên thủy

B. Giúp người nguyên thủy tiến hóa nhanh về hình dáng

C. Giúp đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú hơn

D. Làm cho loài Vượn người tiến hóa dần thành người tối cổ, người tinh khôn đồng thời nó thúc đẩy xã hội loài người phát triển tiến bộ hơn.

2. Phần Địa lí (2,0điểm)

Câu 1: Trong hệ Mặt Trời, theo tứ tự xa dần Mặt Trời thì Trất Đất nằm ở vị trí thứ:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2: Trái đất có hình dạng:

A. Hình cầu

B. Hình tròn

C. Hình vuông

D. Hình elíp

Câu 3: Đâu không phải là hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?

A. Ngày đêm luân phiên

C. Mùa trên Trái Đất

B. Giờ trên Trái Đất

D. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể

Câu 4: Trái Đất vận động tự quay quanh trục theo hướng:

A: Từ Đông sang Tây

B. Từ Bắc xuống Nam

C. Từ Nam lên Bắc

D. Từ Tây sang Đông

Câu 5: Bán kính của Trái Đất là:

A. 40 076 km.

B. 6378 km.

C. 510 triệu km2.

D. 149,6 triệu km.

Câu 6: Vị trí của điểm C được xác định là chỗ cắt nhau của đường kinh tuyên 120oĐ và vĩ tuyến 10oB thì toạ độ địa lí của điểm C là:

A. C (10oB, 120oĐ).

C. C (10oB, 120o).

B. C (10oN, 120oĐ).

D. C (120oT, 10oB).

Câu 7: Thông thường trên bản đồ, để thể hiện ranh giới giữa các quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu là:

A. kí hiệu điểm.

B. kí hiệu diện tích.

C. kí hiệu đường.

D. kí hiệu hình học.

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng theo quy ước phương hướng trên bản đồ?

A. Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc.

B. Đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam.

C. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông.

D. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng tây.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)

Câu 1. (1,0 điểm). Nguồn gốc loài người bắt nguồn từ đâu? Em hãy nêu những dấu tích của người tối cổ? Việt Nam tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở địa điểm nào?

Câu 2. (1 điểm). Nêu đặc điểm đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta?

Câu 3 (1,5 điểm): Bản đồ là gì? Em hãy cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Câu 4 (2,5 điểm): Em hãy vẽ một vòng tròn tượng trưng cho Trái Đất và xác định đúng các vị trí sau trên vòng tròn đã vẽ: điểm cực Bắc, điểm cực Nam, đường xích đạo, kinh tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây.

Câu 5 (1,0 điểm) : Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 5 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội tới thành phố Thái Bình là 3,5 cm. vậy trên thực tế thành phố TB cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

5. Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng anh

I. Choose the correct answer A, B, C or D.

1. Lan always _______ breakfast at 7 a.m.

A. does

B. have

C. has

D. goes

2. I usually ________ in the library after school.

A. go

B. study

C. have

D. do

3. Nam never ________ video games on weekdays.

A. play

B. goes

C. does

D. plays

4. The cinema _____ between the supermarket and the bookshop.

A. are

B. is

C. am

D. be

5. Lisa is into dancing _____ she isn’t into drawing.

A. but

B. and

C. or

D. then

II. Complete the sentence by the words in the box.

Who ; Where ; city ; is ; hometown ;

1. ______ is your friend’s from?

2. Sushi ______ my favorite food.

3. Her ___________ is old and peaceful.

4. New York ______ is new and modern.

5. _______ is your English teacher?

III. Reorder the words to make meaningful sentences.

1. That/ is/ classmate/ my/ girl/ new/ ./

______________________________________

2. We/ flowers/ got/ a book/ have/ about/ ./

______________________________________

3. very/ My/ small/ laptop/ new/ is/ ./

______________________________________

4. This/ present/ you/ is/ birthday/ for/ ./

______________________________________

5. David’s/ drawer/ is/ the/ in/ pencil case/ ./

______________________________________

IV. Read the passage and decide which sentence is True or False.

Sue and Noel Radford have got 12 sons and daughters and they’ve also got four grandchildren. It’s a big family, and they’re very organised.

Noel gets up at 4.45 a.m., has breakfast and goes to work. The children get up at 6.45 a.m.

Sue works at home. Her older daughter sometimes helps with the housework. The younger children don’t help. They watch TV with their brothers and sisters. Sue doesn’t watch TV a lot. The Radfords don’t usually go to restaurants because it’s expensive.

The young children normally go to bed at 7 p.m., the older ones at 8 pm. or 9 p.m. And their parents go to bed just before 10 p.m.

1. Sue and Noel Radford have 7 grandchildren.

2. Noel never has breakfast.

3. The Radfords don’t usually go out for eat.

4. Sue doesn’t work in the office.

5. The older child goes to bed at 10 p.m.

6. Đề kiểm tra Công nghệ 7 giữa kì 1

I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cấu tạo chung của ngôi nhà là:

A. Phần móng và mái nhà

B. Phần mái nhà và thân nhà

C. Phần móng, thân nhà, mái nhà

D. Phần móng nhà và thân nhà

Câu 2: Kiến trúc nhà nào em thường thấy ở khu vực thành thị:

A. Nhà sàn

B. Nhà bè.

C. Nhà ba gian

D. Nhà chung cư

Câu 3: Việc sử dụng điện quá mức cần thiết có thể gây tác động:

A. Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

B. Tăng lượng khí các-bo-nic trong không khí

C. Gây ô nhiễm môi trường

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 4: Những việc làm nào gây lãng phí điện năng:

A. Tắt đèn khi không sử dụng

B. Mở tivi nhưng không xem

C. Bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải

D. Mở loa âm lượng đủ nghe

Câu 5: Việc sử dụng pin năng lượng mặt trời khiến ngôi nhà thông minh có ưu điểm gì so với ngôi nhà thông thường:

A. Tiết kiệm năng lượng

B. Tăng vẻ đẹp ngôi nhà

C. Tận dụng năng lượng tự nhiên gió và ánh sáng

D. Cả A và C đều đúng

Câu 6: Ngôi nhà thông minh có điểm gì khác so với ngôi nhà thông thường

A. Có hệ thống cảm ứng bằng lời nói và vân tay

B. Có hệ thống thoát nước

C. Có hệ thống xử lí rác thảỉ.

D. Có hệ thống thông gió

Câu 7: Chỗ ngủ, nghỉ thường được bố trí như sau

A. Rộng rãi, trang nghiêm.

B. Riêng biệt, ồn ào.

C. Riêng biệt, yên tĩnh.

D. Trang trọng, ấm áp.

Câu 8: Chỗ sinh hoạt chung là nơi

A. Nên rộng rãi, thoáng mát, đẹp.

B. Cần trang trọng và kín đáo.

C. Nơi kín đáo, chắc chắn, an toàn.

D. Nơi riêng biệt, đẹp, yên tĩnh.

Câu 9: Xây dựng những ngôi nhà lớn, nhiều tầng cần sử dụng các vật liệu chính như:

A. Tre, nứa, lá.

B. Xi măng, thép, đá.

C. Gỗ, lá dừa, trúc.

D. Đất sét, tre, lá.

Câu 10: Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:

A. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, dễ chịu.

B. Để tiết kiệm thời gian khi tìm đồ vật.

C. Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

D. Câu A, B, C đều đúng.

II. Tự luận:(5 điểm)

Câu 1: Nhà ở có vai trò gì đối với con người? (3 điểm)

Câu 2: Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình của em? ( 2 điểm)

7. Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm – Mỗi câu đúng 0,25 điểm).

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng .

Câu 1: Truyền thống của gia đình, dòng họ được hiểu là

A. những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ tạo ra, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

B. những đức tính tốt đẹp của con người, như: trung thực, dũng cảm….

C. khối tài sản vật chất mà gia đình, dòng họ tích lũy được qua nhiều năm.

D. những di vật, cổ vật mà dòng họ lưu truyền được qua nhiều năm.

Câu 2: Câu tục ngữ nào dưới đây không phản ánh về truyền thống tốt đẹp của các gia đình, dòng họ ở Việt Nam?

A. “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

B. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

C. “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”.

D. “Thương người như thể thương thân”

Câu 3: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.

B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.

C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.

D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

Câu 4: Biểu hiện của giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

A. thay đổi cách làm để những truyền thống của gia đình, dòng họ ngày càng được phát triển.

B. buồn vì dòng họ mình không ai đỗ đạt cao.

C. mặc cảm vì có bố mẹ là người lao động chân tay.

D. không thích nghề của gia đình vì cho rằng nó tầm thường, lạc hậu, không phù hợp với thời đại công nghệ 4.0.

Câu 5: Đức tính con người biểu hiện ở sự tự giác, cần cù, chịu khó, làm việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?

A. Kiên trì.

B. Trung thực.

C. Siêng năng.

D. Tự giác.

Câu 6: Biểu hiện của sự kiên trì là

A. cần cù làm việc.

B. thường xuyên làm việc.

C. quyết tâm làm đến cùng công việc được giao.

D. tự giác làm việc.

Câu 7: Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta

A. thành công trong cuộc sống.

B. sống tự do hơn trong xã hội.

C. cảm thấy vui vẻ hơn.

D. tự tin trong mắt người khác.

Câu 8: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người

A. Siêng năng, chăm chỉ.

B. Lười biếng.

C. Tiết kiệm.

D. Trung thực.

Câu 9: Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?

A.Yêu thương con người.

B. Giúp đỡ người khác.

C. Thương hại người khác.

D. Đồng cảm và thương hại.

Câu 10: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

A. Đức tính chăm chỉ.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Tinh thần đoàn kết.

Câu 11: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 12: Hành động của một người khi đi trên xe, đã nhường ghế cho phụ nữ mang thai, hoặc em nhỏ thể hiện điều gì?

A. Đức tính cần kiệm.

B. Thể hiện cá tính.

C. Tinh thần kỷ luật.

D. Lòng yêu thương con người.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Siêng năng, kiên trì là gì? Cho 2 ví dụ về việc làm siêng năng, kiên trì trong học tập, 2 ví dụ về việc làm siêng năng, kiên trì trong cuộc sống hàng ngày của bản thân em?

Câu 2 (3,0 điểm) Tại sao trong cuộc sống, mỗi người phải biết yêu thương con người? Hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương con người mà em biết hoặc đã từng tham gia.

Câu 3 (2,0 điểm) Tình huống:

Một buổi chiều mùa hè nắng gắt, Mạnh đang cùng các bạn đi trên đường gần thị trấn thì thấy một bà cụ già đang ngồi ven đường. Nhìn bà cụ rất mệt mỏi, mặt tái mét. Thấy vậy, Mạnh bảo các bạn dừng xe, hỏi han bà mấy câu mới biết cụ bị say nắng không thể đi được nữa. Thấy vậy, Mạnh bảo các bạn cùng đỡ bà ngồi lên xe của mình, rồi cùng các bạn đưa bà về nhà.

a) Em có nhận xét gì về việc làm của Mạnh?

b) Theo em, vì sao Mạnh lại có việc làm tốt như vậy?

——Hết——

8. Đề thi giữa kì 1 Tin học 6

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Bảng

B. Đĩa CD

C. Giấy

D. Ba lô

Câu 2: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Thiết bị.

B. Vật mang tin.

C. Thông tin

D. Dữ liệu.

Câu 3: Các thành phần của mạng máy tính là:

A. Các thiết bị đầu cuối

B. Các thiết bị kết nối

C. Phần mềm mạng

D. Cả A, B và C

Câu 4: Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài” trong các câu sau câu nào đúng?

A. Cô giáo đang thu nhận thông tin.

B. Cô giáo đang lưu trữ thông tin.

C. Cô giáo đang truyền thông tin.

D. Cô giáo đang xử lí thông tin

Câu 5: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là

A. Bit

B. Byte

C. Kilobyte

D. Megabyte

Câu 6: Dãy nào sau đây là dãy bit?

A. 1211

B. 1234

C. 01i1

D. 0111

Câu 7: 3GB bằng bao nhiều MB?

A. 1024

B. 3072

C. 10240

D. 1023

Câu 8: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối?

A. Điện thoại

B. Ti vi

C. Bộ chuyển mạch

D. Máy tính

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

B. Thông tin chính xác tuyệt đối.

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.

D. Tính tương tác.

Câu 10. Internet là gì?
A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.
B. Là mạng liên kết kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
C. Là mạng kết nối các máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới.
D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại,…
D. Mạng không dây nhanh hơn và ổn định hơn mạng có dây.

Câu 12: Máy tính, máy in, điện thoại thông minh thuộc thành phần nào của mạng máy tính?
A. Phần mềm mạng.

B. Các thiết bị kết nối.
C. Các thiết bị đầu cuối.

D. Thông tin ra.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13 : (1 điểm) Thông tin là gì? Tầm quan trọng của thông tin.

Câu 14: (2 điểm) Máy tính thực hiện xử lí thông tin hiệu quả như thế nào?

Câu 15: (1 điểm) Tại trường em có một số bộ định tuyến không dây (Wifi) dùng để kết nối vào mạng internet. Các thầy cô giáo nhà trường sử dụng máy tính và điện thoại của mình để kết nối với bộ wifi này để truy cập vào internet. Hỏi các thiết bị trên (Wifi, máy tính và điện thoại) có tạo thành mạng máy tính không? Nếu có hãy chỉ ra thiết bị kết nối và thiết bị đầu cuối?

9. Đề thi giữa kì 1 Hoạt động trải nghiệm 6

Phần I: Trắc nghiệm (6,0 điểm).

Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đó .

Câu 1: Nếu em chưa hiểu những điều cô giáo vừa giảng, em nên làm gì?

A. Tự tìm hiểu lại.

B. Không nói ra vì sợ các bạn chê cười.

C. Nói với các bạn rằng cô dạy chán nên không hiểu.

D. Hỏi lại để cô giải thích.

Câu 2. Bạn Đinh Hà khi lên lớp 6 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn tự tin hơn?

A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.

B. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình.

C. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn.

D. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.

Câu 3. Điểm khác biệt cơ bản giữa trường THCS và trường Tiểu học là gì?

A. Trường THCS rộng và đẹp hơn.

B. Trường có nhiều phòng học hơn.

C. Trường có nhiều cô giáo hơn.

D. Trường có nhiều môn học, nhiều thầy cô phụ trách các môn học, kiến thức khó hơn.

Câu 4. Để có kiến thức và luôn tự tin trong học tập thì chúng ta cần:

A. Đi học chuyên cần, siêng năng, chăm chỉ học bài.

B. Không cần chăm chỉ.

C. Nói chuyện trong giờ học.

D. Ngồi học không nghiêm túc.

Câu 5: Với các môn học mới, em cần có thái độ học tập như thế nào?

A. Không quan tâm.

B. Tích cực, nghiêm túc.

C. Vui vẻ, hoạt náo.

D. Lo lắng, sợ hãi.

Câu 6: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập?

A. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng.

B. Nghe nhạc bằng tai nghe.

C. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở.

D. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập.

Câu 7: Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em sẽ giải quyết như thế nào?

A. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn.

B. Xa lánh và không chơi với A nữa

C. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn.

D. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức.

Câu 8: Khi em gặp chuyện buồn em cần:

A. Dấu kín trong lòng không cho ai biết.

B. Mạnh dạn chia sẻ nỗi buồn với bạn bè và những người thân yêu.

C. Chịu đựng một mình.

D. Rủ bạn đi đánh điện tử.

Câu 9: Những biện pháp nào để giúp mọi người đều vui vẻ là:

A. Luôn tươi cười với bạn, biết khen và động viên bạn, đối xử công bằng với tất cả mọi người

B. Hoà đồng với tất cả các bạn, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ bạn

C. Sẵn sàng tha thứ, khoan dung với bạn. Yêu thương bạn và không bắt nạt

D. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Hà là một bạn gái giàu tình cảm, dễ xúc động. Hà luôn quan tâm, chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Đức tính của Hà ?

A. là người thẳng thắn và trung thực.

B. là người giàu tình cảm, hay quan tâm, giúp đỡ người khác, thương người.

C. là người hòa đồng biết lắng nghe và chia sẻ

D. là người hoạt động thể thao.

Câu 11: Tiết học toán đã kết thúc mà Hưng vẫn cảm thấy chưa hiểu rõ về nội dung đã học. Tình huống nào hợp lí?

A. Nếu em là Hưng em sẽ lại gần làm quen.

B. Nếu em là Hưng em sẽ trò chuyện với các bạn vào những giờ ra chơi

C. Nếu là Hưng, vào giờ ra chơi em sẽ lên hỏi thầy, cô giáo dạy Toán giải thích lại cho mình bài học đó.

D. Nếu là Hưng, em sẽ kết nối bạn với những thành viên còn lại ở lớp.

Câu 12: Tiến không bao giờ nói dối và chưa từng quay cóp trong học tập. Tiến từ chới nhận những gì mà tự cảm thấy mình không xứng đáng? Tiến là người có đức tính?

A. là người hòa đồng biết lắng nghe và chia sẻ, có tấm lòng thương người.

B. là người giàu tình cảm, hay quan tâm, giúp đỡ người khác, thương người.

C. là người siêng năng.

D. là người thẳng thắn và trung thực.

Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu 4 việc nên làm khi thiết lập mối quan hệ gần gũi, kính trọng với thầy cô? (2 đ)

Câu 2: Tình huống: Từ đầu năm học, Hương và Lan đi đâu cũng có nhau vì học cùng lớp ở trường tiểu học. Hôm nay, Hương thấy Lan đi với Mai- một người bạn mới quen mà không để ý gì nên rất giận Lan. Lan không hiểu vì sao Hương lại giận mình. Nếu là Lan, em sẽ làm gì? (2 đ)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 Tải nhiều

 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Kết nối tri thức các môn học Tải nhiều
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo các môn học Tải nhiều
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo các môn học Tải nhiều
 • Đề thi Công nghệ lớp 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Sách mới
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 Sách mới
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Khoa học tự nhiên Sách mới
 • Đề thi giữa kì 1 Lịch sử và Địa lý lớp 6 sách mới

Chuyên mục Đề thi giữa kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn học của 3 sách mới được TaiLieuViet cập nhật liên tục. Đây là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập và thầy cô tham khảo ra đề thi.