Với giải Unit 9 Getting started lớp 10 trang 100, 101 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 9: Protecting the environment giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 9: Protecting the environment Global Success

Bài 1 trang 100 sgk Tiếng Anh 10: Listen and read (Nghe và đọc)

Hướng dẫn dịch:

Bố Nam: Nam, con đang làm gì vậy?

Nam: Con đang chuẩn bị một bài thuyết trình cho lớp học địa lý của mình.

Bố Nam: Chủ đề là gì?

Nam: Đó là bảo vệ môi trường. Giáo viên yêu cầu con thực hiện một số nghiên cứu, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu.

Bố Nam: Bố nghĩ con nên xác định một số vấn đề về môi trường trước tiên. Con đã tìm thấy gì cho đến nay?

Nam: Con đã đưa ra một loạt các vấn đề về môi trường như sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng, động vật có nguy cơ tuyệt chủng và ô nhiễm, nhưng con không biết cách sắp xếp chúng.

Bố Nam: Con nên tập trung vào từng vấn đề, giải thích nguyên nhân chính của nó, sau đó đề xuất giải pháp.

Nam: Cảm ơn bố. Nhưng trình bày tất cả các giải pháp sẽ là khó khăn.

Bố Nam: Con đã hỏi ý kiến của cô giáo chưa?

Nam: Rồi ạ. Cô ấy khuyên con nên bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực để bảo vệ môi trường trước khi nảy ra những ý tưởng lớn cần nhiều công sức hoặc tiền bạc để thành công.

Bố Nam: Nghe hay đấy. Con nên làm theo lời khuyên của cô ấy. Khi nào cô ấy yêu cầu con trình bày nó?

Nam: Cô ấy nói con nên trình bày nó vào tuần sau.

Bố Nam: Con vẫn còn nhiều thời gian. Chúc may mắn!

Nam: Cảm ơn bố.

Bài 2 trang 101 sgk Tiếng Anh 10: Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi)

Trả lời:

1. She asked Nam to do some research on the environment protection.

2. He’s come up with a range of environment issues.

3. Nam has to deliver the presentation next week.

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên của Nam đã yêu cầu anh ta làm gì?

– Cô ấy yêu cầu Nam làm một số nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

2. Nam đã nghĩ ra gì cho đến nay?

– Anh ấy đưa ra một loạt các vấn đề về môi trường.

3. Khi nào Nam phải thuyết trình?

– Nam phải giao bài thuyết trình vào tuần sau.

Bài 3 trang 101 sgk Tiếng Anh 10: Match the words in A with the words in B to form phrases (Nối các từ trong A với các từ trong B để tạo thành các cụm)

Unit 9 Getting started lớp 10 trang 100, 101 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. d 2. c 3. b 4. a

Hướng dẫn dịch:

1. global warming = sự nóng lên toàn cầu

2. practical actions = hành động thiết thực

3. environmental issues = vấn đề môi trường

4. endangered animals = động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Bài 4 trang 101 sgk Tiếng Anh 10: Complete the following sentences with verbs from the conversation in 1 (Hoàn thành các câu sau với các động từ của cuộc hội thoại trong 1)

Trả lời:

1. asked 2. advised 3. said

Hướng dẫn dịch:

1. Cô giáo của tôi bảo tôi làm một số nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

2. Cô ấy khuyên tôi bắt đầu với những hành động nhỏ, thực tế để bảo vệ môi trường.

3. Cô ấy nói tôi nên trình bày bài vào tuần sau.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 10

Unit 9 Language lớp 10 trang 101, 102, 103

Unit 9 Reading lớp 10 trang 103, 104

Unit 9 Speaking lớp 10 trang 104, 105

Unit 9 Listening lớp 10 trang 106

Unit 9 Writing lớp 10 trang 106, 107

Unit 9 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 107, 108

Unit 9 Looking back lớp 10 trang 108, 109

Unit 9 Project lớp 10 trang 109

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4