Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Đồ thị của hàm số y = ax + b, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?

 • Câu 2:

  Cho hàm số y = (3 – 2m) x + m − 2. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = −4

 • Câu 3:

  Cho hàm số Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = 3

 • Câu 4:

  Cho hàm số Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án có đồ thị là đường thẳng d1 và hàm số y = 3x − 2 có đồ thị là đường thẳng d2. Xác định m để hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau tại một điểm có hoành độ x = −1

 • Câu 5:

  Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = −2x + m + 2 và y = 5x + 5 – 2m cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

 • Câu 6:

  Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = 3x – 2m và y = −x + 1 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

 • Câu 7:

  Cho ba đường thẳng d1: y = −2x; d2: y = −3x – 1; d3: y = x + 3. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Câu 8:

  Cho ba đường thẳng d1: y = −x + 5; d2: y = 3x – 1; d3: y = −2x + 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Câu 9.

  Mệnh đề nào dưới đây đúng với hàm số bậc nhất:

 • Câu 10:

  Nếu điểm (1; y1) và (−1; y2) ở trên đường (D): y= ax + b và y1 + y2 = 4 thì (D) bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại