Ngữ văn 10 Cánh Diều bài Bình Ngô đại cáo

TaiLieuViet xin giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Ngữ văn 10 Cánh Diều bài Đại cáo bình Ngô được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Sau mỗi lần luyện tập, các bạn có thể xem kết quả để biết bài làm của mình đúng hay sai nhằm củng cố lại kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt!

 • Trắc nghiệm bài Tự đánh giá Lễ hội Ok Om Bok
 • Trắc nghiệm bài Nguyễn Trãi – cuộc đời và sự nghiệp
 • Trắc nghiệm bài Gương báu khuyên răn

Trắc nghiệm bài Đại cáo bình Ngô được TaiLieuViet tổng hợp theo chương trình SGK môn Ngữ văn 10 Cánh Diều kết hợp các tài liệu mở rộng, hỗ trợ học sinh lớp 10 nắm vững nội dung bài học chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới.

 • Câu 1:

  Tác giả của “Đại cáo bình ngô” là ai?

 • Câu 2:

  Đại cáo trong nhan đề tác phẩm được hiểu là:

 • Câu 3:

  Là một áng “thiên cổ hùng văn”, thành công quan trong, dễ thấy nhất của Đại cáo bính Ngô là đã kết hợp một cách tự nhiên, hài hòa giữa:

 • Câu 4:

  Ở “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi tố cáo giặc Minh về:

 • Câu 5:

  Dòng nào sau đây khái quát không đúng những đóng góp của Nguyễn Trãi trong quá trình phát triển của văn học dân tộc

 • Câu 6:

  Dòng nào dưới đây nói đúng nhất mối quan hệ giữa việc nhân nghĩa và yên dân được tác giả phát biệu trong câu: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

 • Câu 7:

  Theo bố cục, các nội dung cụ thể sau đây được sắp xếp theo trình tự thế nào trong bài Đại cáo bình Ngô ?

  (1) Nêu luận đề chính nghĩa.

  (2) Vạch rõ tội ác của kẻ thù

  (3) Kể lại quá trình chinh phạt gian khổ và tất thắng của cuộc khởi nghĩa.

  (4) Tuyên bố thành quả của kháng chiến, khẳng định sự nghiệp chính nghĩa.

 • Câu 8:

  Câu văn nào mang ý nghĩa khái quát nhất về tội ác trời không dung đất không tha của quân Minh?

 • Câu 9:

  Trong những tội ác của giặc Minh dưới đây, tội ác nào là man rợ nhất:

 • Câu 10:

  Trong bài Đại cáo bính Ngô, có đến tám lần tác giả sử dụng các từ ngữ tách dòng riêng như một kiểu câu văn đặc biệt: Từng nghe, vậy nên, vừa rồi, ta đây, lại ngặt vì, thế mà, trọn hay, bởi thế. Cách sử dụng loại câu văn như vậy, chủ yếu có tác dụng gì?

 • Câu 11:

  Mục đích sáng tác Đại cáo bình Ngô là:

 • Câu 12:

  Giải nghĩa từ “Dân đen, con đỏ”:

 • Câu 13:

  Tư tưởng bao trùm và xuyên suốt bài đại cáo là gì ?

 • Câu 14:

  Thể cáo là gì?

 • Câu 15:

  Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi được đánh giá là “Có sức mạnh của 10 vạn quân” (Phan Huy Chú)

 • Câu 16:

  Có thể chia văn bản thành mấy phần?

 • Câu 17:

  Trong bài Bình Ngô đại cáo, “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi là?

 • Câu 18:

  Giá trị nghệ thuật của văn bản là gì?

 • Câu 19:

  Tuấn kiệt như sao buổi sớm – Nhân tài như lá mùa thu ý nói:

 • Câu 20:

  Cơ sở nhân nghĩa của bài cáo thể hiện rõ và đầy đủ ý nghĩa nhất trong từ ngữ nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại