[Tiếng Anh 11 Chân trời sáng tạo; Tiếng Anh 11 Friends Global] Với soạn, giải Tiếng Anh 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết được biên soạn bám sát sách Friends Global 11 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Friends Global, từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 11.

Mục lục Giải Tiếng Anh 11 Chân trời sáng tạo

Unit I: Introduction

Unit 1: Generations

Unit 2: Leisure time

Unit 3: Sustainable health

Unit 4: Home

Unit 5: Technology

Unit 6: High flyers

Unit 7: Artists

Unit 8: Cities