Soạn Thực hành tiếng Việt trang 61 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bản quyền tài liệu thuộc về TaiLieuViet. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 61 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Trả lời các câu hỏi sau:

a. Với câu “Nhớ các bạn trong lớp tôi ngày trước, mỗi người một vẻ, sinh động biết bao.” có thể dùng từ kiểu để thay cho vẻ được không? Vì sao?

b. Từ khuất được dùng trong câu “Giờ đây, mẹ tôi đã khuất và tôi cũng đã lớn.” có phù hợp hơn so với một số từ khác cũng có nghĩa là chết như: mất, từ trần, hi sinh?

c. Vì sao trong câu “Tôi luôn nhớ về mẹ với niềm xúc động khôn nguôi.”, từ xúc động được chọn hợp lí hơn các từ khác như cảm động hay xúc cảm?

Hướng dẫn trả lời

a. Không thể dùng từ kiểu thay cho từ vẻ. Vì 2 từ này tuy gần nghĩa nhưng vẫn khác nhau:

  • Kiểu: dùng để chỉ đặc điểm của hành động (kiểu đi, kiểu nói, kiểu ngủ…), và một dạng thức của sự vật (kiểu nhà, kiểu xe, kiểu váy…)
  • Vẻ: dùng để chỉ đặc điểm, tính chất của con người, sự vật, đồ vật

b. Từ khuất được dùng trong câu sẽ phù hợp hơn các từ mất, từ trần, hi sinh. Vì từ mất giúp chỉ sự ra đi nhẹ nhàng, bình yên, và giảm nỗi đau cho người nói hơn các từ còn lại.

c. Từ xúc động được chọn hợp lí hơn các từ cảm động, xúc cảm. Vì từ xúc động biểu thị được một trạng thái tình cảm, cảm xúc đang diễn ra rõ nét và bao quát hơn từ cảm động, xúc cảm.

Câu 2 trang 62 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Chọn từ ngữ phù hợp nhất trong ngoặc đơn để đặt vào khoảng trống ở các câu sau và giải thích lí do lựa chọn:

a. Bị cười, không phải mọi người đều … giống nhau. (phản ứng, phản xạ, phản đối, phản bác)

b. Trên đời, không ai … cả. (hoàn tất, hoàn toàn, hoàn hảo, hoàn chỉnh)

c. Đi đường phải luôn luôn … để tránh xảy ra tai nạn. (nhìn ngó, dòm ngó, quan sát, ngó nghiêng)

d. Ngoài … của bản thân, tôi còn được bạn bè, thầy cô thường xuyên động viên, khích lệ. (sức lực, tiềm lực, nỗ lực)

Hướng dẫn trả lời

a. Bị cười, không phải mọi người đều phản ứng giống nhau. (phản ứng, phản xạ, phản đối, phản bác)

b. Trên đời, không ai hoàn hảo cả. (hoàn tất, hoàn toàn, hoàn hảo, hoàn chỉnh)

c. Đi đường phải luôn luôn quan sát để tránh xảy ra tai nạn. (nhìn ngó, dòm ngó, quan sát, ngó nghiêng)

d. Ngoài nỗ lực của bản thân, tôi còn được bạn bè, thầy cô thường xuyên động viên, khích lệ. (sức lực, tiềm lực, nỗ lực)

Câu 3 trang 62 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Thực hiện các yêu cầu sau

a. Chỉ ra ý nghĩa của cụm từ in đậm trong câu sau và cho biết, nếu bỏ thành phần đó, câu thay đổi như thế nào về cấu trúc và ý nghĩa.

Giờ đây khi hồi trưởng lại, tôi đoán bạn có thể nói rằng bài tập là một kỉ niệm khó quên.

b. Văn bản “Hai loại khác biệt” có câu: “Cậu đã đứng lên trả lời câu hỏi”. Nếu câu này được viết thành “Cậu đã trả lời câu hỏi và đứng lên.” thì có phù hợp không? Vì sao?

c. Câu “Đến cuối tiết học, cậu tiến lên phía trước và bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng.” có thể đổi cấu trúc: “Đến cuối tiết học, cậu bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng và tiến lên phía trước.” Vì sao không thể sử dụng câu biến đổi để thay cho câu gốc trong văn bản?

Hướng dẫn trả lời

a. Cụm từ “Giờ đây khi hồi tưởng lại” đóng vai trò là trạng ngữ trong câu. Nếu bỏ cụm từ đi, thì:

  • Cấu trúc câu sẽ thiếu đi thành phần trạng ngữ
  • Ý nghĩa câu: thiếu đi mốc thời gian, khoảng thời gian mà hoạt động xảy ra, từ đó, khiến hoạt động trong câu từ được hồi tưởng lại trở thành đang diễn ra ở thì hiện tại

c. Không thể sử dụng câu biển đổi để thay cho câu gốc vì sau khi biến đổi, hành động “bắt tay” diễn ra trước hành động “tiến lên phía trước” là không hợp lí.

Bởi nếu đã bắt tay nghĩa là J đang đứng cạnh thầy giáo. Sau khi bắt tay thầy thì J không thể tiến lên phía trước được, vì vị trí của thầy là bục giảng (vị trí trên cùng của lớp học), hơn nữa, cậu tiến lên phía trước để làm gì khi hoạt động chính là bắt tay thầy đã được thực hiện xong.

Câu 4 trang 62 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Sau đây là những câu được thay đổi cấu trúc so với câu gốc trong văn bản đã học. Nghĩa của câu được thay đổi cấu trúc khác như thế nào so với nghĩa của câu gốc?

a. -Câu gốc: Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế; có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi.

– Câu thay đổi: Có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi; tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế.

b. -Câu gốc: Tuy nhiên, đây không phải là điều quá nghiêm trọng, và càng không phải là “căn bệnh” hết cách chữa.

– Câu thay đổi: Tuy nhiên, đây không phải là “căn bệnh” hết cách chữa và càng không phải là điều quá nghiêm trọng.

Hướng dẫn trả lời:

Câu Câu gốc Câu thay đổi Sự thay đổi về nghĩa của câu được thay đổi cấu trúc với câu gốc
a Đưa ra nghi vấn – lý giải của tác giả Đưa ra lý giải của tác giả – đặt nghi vấn

Sự thay đổi vị trí của hai vế câu khiến cho lý giải xuất hiện trước nghi vấn nên không hợp lí

b

Mệnh đề “không phải là điều quá nghiêm trọng” có mức độ thấp đặt trước, mệnh đề “không phải là căn bệnh hết cách chữa” có mức độ cao đặt sau

Mệnh đề có mức độ cao “không phải là căn bệnh hết cách chữa” đặt trước, mệnh đề có mức độ thấp “không phải là điều quá nghiêm trọng” đặt sau

Sự thay đổi vị trí của hai mệnh đề ở câu thay đổi không phù hợp, vì câu sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến thì mệnh đề mức độ cao hơn phải đứng ở sau.

————————————————-

>> Tiếp theo: Soạn Bài tập làm văn trang 63

Ngoài bài Soạn Thực hành tiếng Việt trang 61 trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm chọn lọc nhiều đề thi KSCL đầu năm lớp 6, đề thi giữa kì 1 lớp 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi giữa kì 2 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.