Với giải 2 trang 66 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 3 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Reading

2 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the following statements are true (T) orfalse (F). (Đọc phần mở rộng và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, phụ nữ vẫn tiếp tục cảm thấy khó cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ phải là người giỏi nhất trong mọi việc. Trở thành một người mẹ tốt nhất, một nhân viên tốt nhất, một cộng sự tốt nhất và một người nội trợ tốt nhất là điều không thực tế. Họ dường như không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Họ cũng khó thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể gây ra cho phụ nữ rất nhiều căng thẳng vì họ đang cố gắng đạt được thành tựu trong công việc cũng như trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ của họ. Khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân kém cũng khiến nhân viên mất hứng thú và nhanh chóng rời bỏ công việc.

May mắn thay, nhiều công ty nhận ra rằng cả nam giới và phụ nữ nên chăm lo chuyện gia đình. Họ đưa ra thời gian làm việc phù hợp để duy trì tính cạnh tranh, để nhân viên nữ của họ làm việc tại nhà và xây dựng một nơi làm việc lành mạnh không bắt buộc mọi người phải làm việc nhiều giờ.

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

35. F

36. T

37. F

38. T

39. T

Hướng dẫn dịch:

35. Phụ nữ bây giờ có thể quản lý cuộc sống gia đình và sự nghiệp của họ rất tốt.

36. Xã hội mong đợi phụ nữ xuất sắc trong mọi việc họ làm.

37. Thành tích trong công việc có thể gây căng thẳng cho phụ nữ.

38. Nhiều nhân viên nghỉ việc vì không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

39. Nhiều công ty cố gắng cải thiện điều kiện làm việc để cả nam và nữ có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 65-66 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)……