Giải Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19: Tác dụng làm quay của lực – Moment lực được TaiLieuViet sưu tầm và tổng hợp với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

Mở đầu trang 92 Bài 19 KHTN lớp 8: Hai lực khác nhau ở những điểm nào khi một lực chỉ làm quay cánh cửa (Hình a), còn lực kia chỉ làm ngăn kéo dịch chuyển theo đường thẳng (Hình b)?

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Trả lời:

Hai lực khác nhau ở những điểm:

– Lực ở hình a: Có phương không song song với trục bản lề cố định, không cắt trục quay.

– Lực ở hình b: Có phương song song với trục bản lề cố định.

1. Tác dụng làm quay của lực

Câu hỏi thảo luận trang 92 KHTN lớp 8: Thí nghiệm 1: Khảo sát sự ảnh hưởng của phương và chiều của lực đến sự quay

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Chuẩn bị: cánh cửa lớp học (có thể quay xung quanh trục bản lề cố định).

Tiến hành thí nghiệm:

– Yêu cầu một số học sinh thực hiện động tác đóng cửa với những lực có phương, chiều và điểm đặt khác nhau trên cánh cửa (Hình 19.1).

– Nêu nhận xét về kết quả tác dụng của lực trong mỗi trường hợp.

Trả lời:

– Kết quả tác dụng của lực trong hình 19.1a: Không làm cánh cửa di chuyển.

– Kết quả tác dụng của lực trong hình 19.1b và hình 19.1c: Đều làm cánh cửa quay, nhưng lực trong hình 19.1c làm cánh cửa quay nhanh hơn.

Câu hỏi thảo luận 1 trang 92 KHTN lớp 8: Tiến hành Thí nghiệm 1 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Nếu lực tác dụng có phương đi qua trục bản lề thì cánh cửa có quay không?

b. Để làm cánh cửa quay quanh trục bản lề thì lực tác dụng phải có hướng (phương, chiều) thế nào?

Trả lời:

a. Lực tác dụng có phương đi qua trục bản lề thì cánh cửa không quay.

b. Để làm cánh cửa quay quanh trục bản lề thì lực tác dụng phải có phương không song song với trục bản lề và không cắt bản lề.

Luyện tập 1 trang 92 KHTN lớp 8: Tác dụng cùng một lực F vào cờ lê theo hai cách như hình dưới. Cách nào có thể tháo lắp được bu lông? Vì sao?

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Trả lời:

Cách ở hình b có thể tháo lắp được bu lông vì có phương vuông góc với trục quay và không đi qua trục quay.

Câu hỏi thảo luận trang 93 KHTN lớp 8: Khảo sát sự phụ thuộc của điểm đặt và độ lớn của lực đến sự quay.

Chuẩn bị:

– Một thanh gỗ dài khoảng 80 cm, có gắn các chốt cách đều nhau 10 cm. Thanh gỗ có thể quay quanh trục O.

– Giá đỡ.

– Các quả cân 20g, 50g, 100g, 200g.

Bước 2: Giữ nguyên quả cân treo ở A. Để thay đổi khoảng cách từ điểm đặt của lực tác dụng đến điểm đặt O, gắn quả cân 50 g lần lượt vào các điểm B, C, D, E.

Nhận xét tác dụng làm quay của lực.

Trả lời:

– Ở bước 1, khi thay đổi độ lớn của lực tác dụng bằng cách lần lượt gắn các quả cân khối lượng tăng dần tại điểm E, ta thấy

+ Khi treo quả cân khối lượng 20 g, 50 g thì không nâng được vật A lên, thanh gỗ quay ngược chiều kim đồng hồ (thanh quay ngả về phía điểm A).

+ Khi treo quả cân khối lượng 200 g thì nâng được vật A lên, thanh gỗ quay cùng chiều kim đồng hồ (thanh quay ngả về phía điểm E).

– Ở bước 2, khi thay đổi khoảng cách điểm đặt của lực tác dụng, ta thấy tại các điểm B, C, D, E thanh gỗ đều quay ngược chiều kim đồng hồ (thanh quay treo ngả về phía điểm A). Ở trường hợp, treo quả cân tại B thanh quay ngả về phía A nhanh nhất.

Câu hỏi thảo luận 2 trang 93 KHTN lớp 8: Từ thí nghiệm Hình 19.2, hãy cho biết tác dụng làm quay của lực phụ thuộc như thế nào vào:

– Độ lớn của lực tác dụng.

– Điểm đặt của lực tác dụng.

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Trả lời:

Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng và phụ thuộc vào vị trí điểm đặt của lực tác dụng.

– Điểm đặt của lực càng xa trục quay, độ lớn lực tác dụng càng lớn thì tác dụng làm quay của lực đối với trục quay càng lớn.

– Điểm đặt của lực càng gần trục quay, độ lớn lực tác dụng càng nhỏ thì tác dụng làm quay của lực đối với trục quay càng nhỏ.

2. Moment lực

Câu hỏi thảo luận 3 trang 93 KHTN lớp 8:

a. Moment lực khác với lực ở điều gì? Nêu ví dụ minh họa.

b. Moment lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời:

a.

Moment lực

Lực

Khác nhau

là đại lượng đặc trưng cho khả năng của một lực làm quay một vật quanh một điểm hoặc một trục.

là đại lượng vectơ biểu diễn phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên vật.

Ví dụ

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Lực F→ trong trường hợp này làm vật quay quanh trục O. Moment lực của lực F phụ thuộc vào cánh tay đòn d và độ lớn lực F.

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

– Lực có đặc điểm:

+ Điểm đặt tại A.
+ Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

+ Cường độ F = 15 N.

b. Moment lực phụ thuộc vào lực và cánh tay đòn.

Luyện tập 2 trang 94 KHTN lớp 8: Tác dụng cùng một lực F vào cờ lê tại hai điểm như hình dưới. Trường hợp nào giúp mở bu lông dễ hơn? Giải thích.

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Trả lời:

Trường hợp b giúp mở bulông dễ hơn vì cánh tay đòn ở trường hợp b dài hơn cánh tay đòn ở trường hợp a giúp tác dụng làm quay của lực lên bulông lớn hơn.

Vận dụng 1 trang 94 KHTN lớp 8: Vì sao tay nắm cửa thường được lắp cách xa trục bản lề?

Trả lời:

Tay nắm cửa thường được lắp cách xa trục bản lề để cánh tay đòn d được dài hơn làm tăng tác dụng làm quay của lực lên trục bản lề giúp mở cửa, đóng cửa dễ dàng hơn.

Vận dụng 2 trang 94 KHTN lớp 8: Trả lời câu hỏi đã nêu ở phần Mở đầu bài học.

Trả lời:

Hình a) Mở cánh cửa

Hình b) Mở ngăn kéo

– Lực có phương không song song với trục bản lề.

– Lực không cắt trục bản lề.

– Lực có phương song song với trục bản lề.

Luyện tập 3 trang 94 KHTN lớp 8: Các dụng cụ trong hình bên có công dụng gì trong thực tế?

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 19 trang 92, 93, 94

Trả lời:

– Hình a) Bánh lái tàu: Khi bánh lái tàu quay có công dụng làm vật thay đổi hướng chuyển động.

– Hình b) Tời quay: Khi tời quay làm xô nước chuyển động theo phương thẳng đứng lên trên hoặc xuống dưới.

– Hình c) Cái tuanơvít: Khi tuanơvít quay làm ốc vít được vặn chặt hơn hoặc tháo ra.

– Hình d) Cái khóa vòi nước: Khi van vòi quay làm nước chảy ra hoặc bị chặn lại

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Khoa học tự nhiên 8 bài 19: Tác dụng làm quay của lực – Moment lực CTST.

  • Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 20

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm toán từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo
  • Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức
  • Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều