Giải Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 10: Base được TaiLieuViet sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

Mở đầu trang 50 Khoa học tự nhiên 8: Khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch acid, quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Ngược lại, khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch base, quỳ tím chuyển sang màu xanh. Base là gì? Base có những tính chất nào? Có mấy loại base?

Trả lời:

– Base là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxide (OH-). Khi tan trong nước, phân tử base sẽ tạo ra ion OH-.

– Tính chất hóa học của base:

+ Dung dịch base làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh và làm dung dịch phenolphthalein không màu thành màu hồng.

+ Base tác dụng với một số acid tạo thành muối và nước.

– Dựa vào tính tan trong nước base được chia làm 2 loại:

+ Base tan tốt trong nước được gọi là kiềm.

+ Base không tan trong nước.

1. Khái niệm base

Câu hỏi thảo luận 1 trang 50 Khoa học tự nhiên 8: Thành phần phân tử của base có đặc điểm gì chung?

Trả lời:

Thành phần phân tử của base có nhóm (OH-).

Câu hỏi thảo luận 2 trang 50 Khoa học tự nhiên 8: Hãy cho biết mối quan hệ giữa số nhóm OH và hoá trị của kim loại trong phân tử base.

Trả lời:

Số nhóm OH bằng hoá trị của kim loại trong phân tử base.

Câu hỏi thảo luận 3 trang 50 Khoa học tự nhiên 8: Trường hợp nào base được gọi là kiềm?

Trả lời:

Base tan được gọi là kiềm.

Luyện tập trang 50 Khoa học tự nhiên 8: Viết công thức chung của base chứa kim loại M hóa trị n.

Trả lời:

Công thức chung: M(OH)n.

Câu hỏi thảo luận 4 trang 51 Khoa học tự nhiên 8: Màu sắc của các base không tan là đặc trưng cho kim loại (M) hay nhóm hydroxide (OH)?

Trả lời:

Màu sắc của các base không tan là đặc trưng cho kim loại (M).

Luyện tập trang 51 Khoa học tự nhiên 8: Sử dụng bảng tính tan ở Phụ lục 1, hãy xác định các base sau đây tan hay không tan trong nước: NaOH; Fe(OH)3; Fe(OH)2; KOH.

Trả lời:

– Base tan trong nước: NaOH; KOH.

– Base không tan trong nước: Fe(OH)3; Fe(OH)2.

2. Tính chất hóa học của bas

Câu hỏi thảo luận 5 trang 51 Khoa học tự nhiên 8: Hãy nhận xét sự đổi màu của các chất chỉ thị ở Thí nghiệm 1 và 2.

Câu hỏi thảo luận 6 trang 51 Khoa học tự nhiên 8: Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH người ta cũng thấy chất chỉ thị đổi màu tương tự. Sự đổi màu chất chỉ thị là do ion nào gây nên?

Trả lời:

Sự đổi màu chất chỉ thị là do ion OH- gây nên.

Luyện tập trang 52 Khoa học tự nhiên 8: Bằng cách đơn giản nào ta có thể nhận biết dung dịch có tính base?

Trả lời:

Bằng cách sử dụng giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphthalein ta có thể nhận biết dung dịch có tính base.

Câu hỏi thảo luận 7 trang 52 Khoa học tự nhiên 8: Nêu hiện tượng xảy ra sau khi cho dung dịch HCl vào ở Thí nghiệm 3. Giải thích.

Trả lời:

Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 10 trang 50, 51, 52

Hiện tượng: Trước phản ứng dung dịch có màu hồng;

Sau phản ứng dung dịch không màu.

Giải thích:

+ Trước phản ứng dung dịch có màu hồng do NaOH có môi trường base làm hồng phenolphthalein.

+ Sau phản ứng thu được muối NaCl có môi trường trung tính không làm đổi màu phenolphthalein.

Luyện tập trang 52 Khoa học tự nhiên 8: Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học khi cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch KOH (có nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein).

Trả lời:

Hiện tượng: Trước phản ứng dung dịch có màu hồng; sau phản ứng dung dịch không màu.

Phương trình hoá học:

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Vận dụng trang 52 Khoa học tự nhiên 8: Người ta thường dùng hoá chất có tính acid để tẩy rửa máy móc, thiết bị đã dính dầu mỡ nên nước thải thường có tính acid cao. Nếu không làm sạch nước thải thì dễ gây hại cho môi trường. Theo em, với nước thải công nghiệp nói trên, người ta thường dùng hoá chất gì để xử lí?

Trả lời:

Với nước thải công nghiệp nói trên người ta dùng dung dịch kiềm để xử lí. Dung dịch kiềm hay được sử dụng là nước vôi trong (Ca(OH)2).

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Khoa học tự nhiên 8 bài 10: Base CTST.

  • Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo bài 11

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm toán từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo
  • Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức
  • Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều