Giải Toán 10 Bài 1: Số gần đúng. Sai số CD được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 CD. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu?

Lời giải:

Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm ta được – 3,25.

Sai số tuyệt đối là ∆ = |– 3,2475 – (– 3,25)| = 0,0025 < 0,005.

Vậy số gần đúng – 3,25 có độ chính xác là d = 0,005.

(Ta có thể tìm độ chính xác bằng cách lấy nửa đơn vị của hàng quy tròn).

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Viết số quy tròn của mỗi số gần đúng sau với độ chính xác d

a) 30,2376 với d = 0,009,

b) 2,3512082 với d = 0,0008,

Lời giải:

a) Ta có: 0,001 < d = 0,009 < 0,01 nên hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần trăm.

Vậy ta quy tròn số 30,2376 đến hàng phần trăm. Số quy tròn là: 30,24

b) Ta có: 0,0001 < d = 0,0008 < 0,001 nên hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần nghìn.

Vậy ta quy tròn số 2,3512082 đến hàng phần nghìn. Số quy tròn là: 2,351

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Ta đã biết 1 inch (kí hiệu là in) là 2,54 cm. Màn hình của một chiếc ti vi có dạng hình chữ nhật với độ dài đường chéo là 32 in, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16: 9. Tìm một giá trị gần đúng (theo đơn vị inch) của chiều dài màn hình ti vi và tìm sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng đó.

Lời giải:

Gọi x là chiều dài của màn hình ti vi

y là chiều rộng của màn hình ti vi

Ta có hệ phương trình:

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

Vậy chiều dài của ti vi là: 27,890417 (in)

Nếu lấy giá trị gần đúng của x là 27,89 thì: 27,89 < x < 27,895

Suy ra: |x−27,89| < 27,895 − 27,89 = 0,005

Vậy độ chính xác của số gần đúng là 0,005

+) Sai số tương đối của số gần đúng là Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

———————

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 1: Số gần đúng. Sai số CD. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn 10 CD, Tiếng Anh 10…

  • Giải Toán 10 Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm CD