Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây CD được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 Cánh diều tập 2. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Giải bài 1 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta lập ra số tự nhiên gồm ba chữ số, chia hết cho 5. Có thể lập được bao nhiêu số như thế?

Phương pháp giải

Thực hiện liên tiếp các hành động chọn chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Lời giải chi tiết

Việc lập số tự nhiên gồm ba chữ số chia hết cho 5 là thực hiện 3 hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục, chọn chữ số hàng trăm.

chọn chữ số hàng đơn vị: Có 1 cách chọn (số 5).

chọn chữ số hàng chục: Có 6 cách chọn.

chọn chữ số hàng trăm: Có 6 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số số tự nhiên lập được là: 1.6.6=36 (số).

Giải bài 2 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu

a) Số chẵn gồm ba chữ số?

b) Số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau?

Phương pháp giải

Thực hiện liên tiếp các hành động: chọn chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Lời giải chi tiết

a) Việc lập số chẵn gồm ba chữ số là thực hiện 3 hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục, chọn chữ số hàng trăm.

chọn chữ số hàng đơn vị: Có 3 cách chọn (số 2, 4, 6).

chọn chữ số hàng chục: Có 7 cách chọn.

chọn chữ số hàng trăm: Có 7 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số số chẵn lập được là: 3.7.7=147 (số).

b) Việc lập số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau là thực hiện 3 hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục, chọn chữ số hàng trăm.

chọn chữ số hàng đơn vị: Có 3 cách chọn (số 2, 4, 6).

chọn chữ số hàng chục: Có 6 cách chọn.

chọn chữ số hàng trăm: Có 5 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số số chẵn lập được là: 3.6.5=90 (số).

Giải bài 3 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Trong một trường trung học phổ thông, khối 10 có 245 học sinh nam và 235 học sinh nữ.

a) Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu với học sinh các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

b) Nhà trường cần chọn hai học sinh ở khối 10, trong đó có 1 nam và 1 nữ, đi dự trại hè của học sinh trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

b) Thực hiện liên tiếp hai hành động: chọn một học sinh nam, chọn một học sinh nữ.

Lời giải chi tiết

a) Việc chọn một học sinh đi dự buổi giao lưu là thực hiện một trong hai hoạt động sau:

Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.

Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn.

Vậy có 245 +235 cách chọn một học sinh đi dự buổi giao lưu.

b) Việc chọn hai học sinh đi dự trại hè cần thực hiện liên tiếp hai hoạt động sau:

Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.

Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn.

Vậy có 245.235=57575 cách chọn hai học sinh đi dự trại hè.

Chú ý

Câu b: ta có thể thay đổi thứ tự thực hiện là: chọn một học sinh nữ, sau đó chọn 1 học sinh nam.

Giải bài 4 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Trong giải thi đấu bóng đá World Cup, vòng bảng có 32 đội tham gia, được chia làm 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội đấu vòng tròn một lượt. Tính số trận đấu được thi đấu trong vòng bảng theo thể thức trên.

Phương pháp giải

Tính số trận đấu ở mỗi bảng theo quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Với mỗi bảng, kí hiệu 4 đội lần lượt là A, B, C, D.

Số trận đấu chính là số cách chọn 2 đội thi đấu trong bảng, thực hiện liên tiếp các hoạt động sau:

Chọn một đội thi đấu với đội A: Có 3 cách chọn

Chọn một đội thi đấu với đội B: Có 2 cách chọn

Chọn một đội thi đấu với đội C: Có 1 cách chọn

Vậy sẽ có 3.2.1 = 6 trận đấu trong mỗi bảng.

Vậy 8 bảng có: 8.6 = 48 trận đấu được thi đấu trong vòng bảng

Chú ý:

Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tức là: mỗi đội sẽ lần lượt gặp tất cả các đội khác trong bảng, chỉ đấu 1 lần.

Giải bài 5 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Ở Canada, mã bưu chính có 6 kí tự gồm: 3 chữ cái in hoa (trong số 26 chữ cái tiếng Anh) và 3 chữ số. Mỗi mã bưu chính bắt đầu bằng 1 chữ cái và xen kẽ bằng 1 chữ số.

a) Có thể tạo được bao nhiêu mã bưu chính?

b) Có thể tạo được bao nhiêu mã bắt đầu bằng chữ S?

c) Có thể tạo được bao nhiêu mã bắt đầu bằng chữ S và kết thúc bằng chū số 8?

Phương pháp giải

a) Chọn lần lượt các kí tự rồi áp dụng quy tắc nhân

b) Bước 1: Chọn kí tự đầu tiên là chữ “S” trong 26 chữ in hoa

Bước 2: Chọn lần lượt 5 kí tự tiếp theo

Bước 3: Áp dụng quy tắc nhân

c) Bước 1: Chọn kí tự đầu tiên là chữ “S” trong 26 chữ in hoa

Bước 2: Chọn kí tự cuối cùng là chữ số “8” trong 10 chữ số

Bước 3: Chọn lần lượt 4 kí tự còn lại

Bước 4: Áp dụng quy tắc nhân

Lời giải chi tiết

a) +) Số cách chọn kí tự đầu tiên từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ hai từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ ba từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ tư từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ năm từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự cuối cùng từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Áp dung quy tắc nhân, ta có số mã bưu chính có thể tạo ra là: (mã bưu chính)

b) +) Do kí tự đầu tiên cần chọn là chữ “S” nên số cách chọn kí tự đầu tiên là: 1 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ hai từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ ba từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ tư từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ năm từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự cuối cùng từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Áp dung quy tắc nhân, ta có số mã bưu chính có thể tạo ra là: (cách)

c) +) Do kí tự đầu tiên cần chọn là chữ “S” nên số cách chọn kí tự đầu tiên là: 1 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ hai từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ ba từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ tư từ 10 chữ số là: 10 (cách)

+) Số cách chọn kí tự thứ năm từ bảng chữ cái là: 26 (cách)

+) Do kí tự cuối cùng cần chọn là chữ số “8” nên số cách chọn kí tự cuối cùng là: 1 (cách)

+) Áp dung quy tắc nhân, ta có số mã bưu chính có thể tạo ra là: (cách)

Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Một hãng thời trang đưa ra một mẫu áo sơ mi mới có ba màu: trắng, xanh, đen.Mỗi loại có các cỡ S,M,L,XL,XXL.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các loại áo sơ mi với màu và cỡ áo nói trên.

b) Nếu một cửa hàng muốn mua tất cả các loại áo sơ mi (đủ loại màu và đù loại cỡ áo) và mỗi loại một chiếc để về giới thiệu thì cần mua tất cả bao nhiêu chiếc áo sơ mi?

Phương pháp giải

a) Vẽ sơ đồ cây theo thứ tự chọn lần lượt là: Màu áo – Cỡ áo.

b) Dựa vào sơ đồ cây, đếm số áo cần mua.

Lời giải chi tiết

a) Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

b) Nếu một cửa hàng muốn mua tất cả các loại áo sơ mi (đủ loại màu và đù loại cỡ áo) và mỗi loại một chiếc để về giới thiệu thì cần mua tất cả 15 chiếc áo sơ mi.

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Một khách sạn nhỏ chuẩn bị bữa ăn sáng gồm 2 đổ uống là: trà và cà phê; 3 món ăn là: phở, bún và cháo; 2 món tráng miệng là: bánh ngot và sua chua.

a) Vẽ sơ đổ hình cây biểu thị các cách chọn khẩu phẩn ăn gồm đủ ba loại: đồ uống,món ǎn và món tráng miệng.

b) Tính số cách chọn khẩu phẩn ăn gốm: 1 đổ uống, 1 món ăn và l món tráng miệng.

Phương pháp giải

a) Vẽ sơ đồ cây theo thứ tự chọn lần lượt là: Đồ uống – Món ăn – Món tráng miệng.

b) Dựa vào sơ đồ cây, ta đếm số cách chọn.

Lời giải chi tiết

a) Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

b) Dựa vào sơ đồ cây, ta có số cách chọn khẩu phẩn ăn gồm: 1 đổ uống, 1 món ăn và l món tráng miệng là: 12 (cách chọn)

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Cho kiểu gen AaBbDdEe. Giả sử quá trình giảm phân tạo giao tử bình thường, không xảy ra đột biến

a) Vē sơ đổ hình cây biểu thị sự hình thành giao tử.

b) Từ đó, tính số loại giao từ cua kiểu gen AaBbDdEe.

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ hình cây biểu thị sự hình thành giao tử:

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

b) Dựa vào sơ đồ cây, số loại giao từ cua kiểu gen AaBbDdEe là: 16 (loại)

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây CD. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn 10 CD, Tiếng Anh 10…

  • Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp CD