Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 6 Pronunciation

(trang 53 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and mark the changes in intonation with (falling intonation) or (level-rising intonation). Then practise saying them. (Đọc các câu và đánh dấu những thay đổi trong ngữ điệu với (ngữ điệu giảm) hoặc (ngữ điệu tăng). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Quan ho singing was recognised as a World Cultural Heritage in 2009.

2. Follow the path to the monument.

3. Mass tourism can damage heritage sites.

4. Hoi An is famous for its Japanese bridge, Chinese temples, and French houses.

5. Street performances are a great way to promote folk music to tourists.

6. Take off your shoes before entering the temple.

7. The old houses on the island were preserved in their original state.

8. Phong Nha-Ke Bang National Park includes tropical forests, underground rivers, and many caves.

Đáp án:

1. Quan ho singing was recognised as a World Cultural Heritage in 2009. (falling)

2. Follow the path to the monument. (falling)

3. Mass tourism can damage heritage sites. (falling)

4. Hoi An is famous for its Japanese bridge (rising), Chinese temples (rising), and French houses. (falling)

5. Street performances are a great way to promote folk music to tourists. (falling)

6. Take off your shoes before entering the temple. (falling)

7. The old houses on the island were preserved in their original state. (falling)

8. Phong Nha-Ke Bang National Park includes tropical forests (rising), underground rivers (rising), and many caves. (falling)

Hướng dẫn dịch:

1. Hát quan họ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2009.

2. Đi theo con đường đến tượng đài.

3. Du lịch đại trà có thể làm hỏng các di sản.

4. Hội An nổi tiếng với cây cầu Nhật Bản, những ngôi chùa Trung Hoa và những ngôi nhà của người Pháp.

5. Biểu diễn đường phố là một cách tuyệt vời để quảng bá âm nhạc dân gian tới khách du lịch.

6. Cởi giày trước khi vào chùa.

7. Những ngôi nhà cổ trên đảo được bảo tồn nguyên trạng.

8. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm rừng nhiệt đới, sông ngầm và nhiều hang động.