Giải bài tập SGK Toán 9 bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ được TaiLieuViet sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong SGK nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 7: Tứ giác nội tiếp
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 107: Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó?

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Đáy gồm 2 hình tròn ở trên và dưới của lọ gốm

Mặt xung quanh là mặt bên ngoài của lọ gốm

Đường sinh là đường thẳng nằm ở mặt xung quanh, nối 2 đáy của lọ gốm và vuông góc với đáy.

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 108: Chiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76), phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn?

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn.

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 109: Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

– Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: (….)(cm).

– Diện tích hình chữ nhật

(....).(....)=(....)(cm^2).

– Diện tích một đáy của hình trụ

(....).5.5=(....)(cm^2).

– Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ

(....)+(....).2=(....)(cm^2).

Lời giải

– Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: 10π (cm).

– Diện tích hình chữ nhật: 10.10pi=100pi(cm^2).

– Diện tích một đáy của hình trụ: pi.5.5=25pi(cm^2)

– Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ:

100pi+25pi.2=150pi(cm^2).

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2): Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 79

Lời giải

Điền vào dấu … như sau:

(1): Bán kính đáy của hình trụ

(2): Đáy của hình trụ

(3): Đường cao của hình trụ

(4): Đáy của hình trụ

Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 80

Lời giải

Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ. Các bạn làm theo hình hướng dẫn.

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2): Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình.

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 81

Lời giải

Gọi h là chiều cao, r là bán kính của hình trụ.

Hình a: h = 10 cm; r = 4 cm

Hình b: h = 11 cm; r = 0,5 cm

Hình c: h = 3 cm; r = 3,5 cm

Bài 4 (trang 110-111 SGK Toán 9 tập 2): Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2.

Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Bán kính đáy r(cm) Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
1 10 π 20π 10π
5 4 10π 25π 40 π 100π
2 8 32π 32π

Bài 6 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2.

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Diện tích xung quanh hình trụ bằng 314cm2

⇔2.pi.r.h=314

r=h

⇒2pi r^2=314

⇒r^2approx50

⇒rapprox7,07(cm)

Thể tích hình trụ: V=pi.r^2.h=pi.r^3approx1110(cm^3).

Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

(Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 82

Lời giải

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp:

S_{xq}=4.4.120=1920cm^2

Bài 8 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quay BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức dưới đây, hãy chọn đẳng thức đúng:

(A)V_1=V_2

(B)V_1=2V_2

(C)2V_1=V_2

(D)3V_1=V_2

(E)V_1=3V_2

Lời giải

Quay quanh AB thì ta có r=BC=a,h=AB=2a.

⇒V_1=pi r^2h=pi.a^2.2a=2pi a^3

Quay quanh BC ta có r=AB=2a,h=BC=a

⇒V_2=pi r^2h=pi.(2a)^2.a=4pi a^3

⇒V_2=2V_1

Vậy chọn C.

Bài 9 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Hình 83 là một hình trụ cùng với hình khai triển của nó kèm theo kích thước.

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 83

Hãy điền vào các chỗ … và các ô trống những cụm từ hoặc các số cần thiết .

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Điền vào chỗ trống như sau:

Diện tích đáy: 10.pi.10=100pi(cm^2).

Diện tích xung quanh: (2.pi.10).12=240pi(cm^2).

Diện tích toàn phần: 100pi.2+240pi=440pi(cm^2).

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

b) Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm.

Lời giải

Ta có: C=13cm,h=3cm

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

S_{xq}=2pi r.h=C.h=13.3=39(cm^2)

b) Ta có: r = 5mm, h = 8mm

Thể tích hình trụ là:

V=pi r^2.h=pi.5^2.8=200piapprox628(mm^3)

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h.84).

Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Thể tích tượng đá bằng thể tích hình trụ có diện tích đáy là 12,8cm2 và chiều cao bằng 8,5mm = 0,85cm. Vậy:

V=S.h=12,8.0,85=10,88(cm^3)

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:
Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Lời giải

Bán kính đáy r(cm) Đường kính đường tròn đáy Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
25mm 5cm 7cm 15,7cm 19,63 109,9cm2 127,38cm3
3cm 6cm 1m 18,84cm 28,26 1884cm2 2826cm3
5cm 10cm 12,74cm 31,4cm 78,5 400,04cm2 1l
Bài 13 (trang 113 SGK Toán 9 tập 2): Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tâm kin loại này dày 2cm, đáy của nó là hình vuông cạnh là 5 cm. Đường kính của mũi khoan là 8 mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tâm kim loại là bao nhiêu?
Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 85

Lời giải

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) là 4mm. Tấm kim loại dày 2cm (20mm) chính là chiều cao của hình trụ.

Thể tích một lỗ khoan hình trụ là:

V_1=pi.16.20approx1005(mm^3)=1,005(cm^{^3}).

Thể tích 4 lỗ khoan bằng:

4.V_1=4.1,005=4,02(cm^3).

Thể tích tấm kim loại chưa khoan là:

V=5.5.2=50(cm^3)

Thể tích còn lại là:

V-4.V_1=50-4,02=45,98(cm^3).

Bài 14 (trang 113 SGK Toán 9 tập 2): Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là 30m (h.86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Tính diện tích đáy của đường ống.

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình 86

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

………………………………

Ngoài Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt