Chuyên đề Toán học lớp 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180ođược TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o

1. Định nghĩa

Với mỗi góc α (0o ≤ α ≤ 180o) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠ xOM = α và giả sử điểm M có tọa độ M(xo, yo).

Khi đó ta có định nghĩa:

sin của góc α là yo, kí hiệu sinα = yo;

cosin của góc α là xo, kí hiệu cosα = xo

tang của góc α là chuyên đề toán 10 (xo ≠ 0),

kí hiệu tanα = chuyên đề toán 10

cotang của góc α là chuyên đề toán 10 (yo ≠ 0), kí hiệu cotα = chuyên đề toán 10 .

chuyên đề toán 10

2. Tính chất

Trên hình bên ta có dây cung NM song song với trục Ox và nếu ∠ xOM = α thì ∠xON = 180o – α. Ta có yM = yN = yo, xM = –xN = xo. Do đó

sin α = sin(180o – α)

cos α = –cos(180o – α)

tan α = –tan(180o – α)

cot α = –cot(180o – α)

chuyên đề toán 10

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

chuyên đề toán 10

Trong bảng kí hiệu “||” để chỉ giá trị lượng giác không xác định.

Chú ý. Từ giá trị lượng giác của các góc đặc biệt đã cho trong bảng và tính chất trên, ta có thể suy ra giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt khác.

Chẳng hạn:

sin 120o = sin(180o – 60o) = sin60o = chuyên đề toán 10

cos 135o = cos(180o – 45o) = –cos45o = –chuyên đề toán 10

4. Góc giữa hai vectơ

a) Định nghĩa

Cho hai vectơ chuyên đề toán 10 đều khác vectơ 0 .Từ một điểm O bất kì ta vẽ chuyên đề toán 10 Góc ∠AOB với số đo từ 0o đến 180o được gọi là góc giữa hai vectơ chuyên đề toán 10 . Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ chuyên đề toán 10chuyên đề toán 10

Nếu chuyên đề toán 10 = 90o thì ta nói rằng chuyên đề toán 10 vuông góc với nhau, kí hiệu là chuyên đề toán 10

chuyên đề toán 10

b) Chú ý. Từ định nghĩa ta có chuyên đề toán 10.

Với nội dung bài Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô nội dung cần nắm vững định nghĩa tính chất của giá trị lượng giác của một góc…..