Chuyên đề Toán học lớp 9: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau được TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’ và trùng nhau khi và chỉ khi a = a’, b = b’

Ví dụ 1:Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = 2x + 3. Nhận xét gì về hai đồ thị hàm số trên?

Lý thuyết: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Nhận xét: Ta thấy đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = 2x + 3 có a = a’ = 2 và b = 0 ≠ b’ = 3 nên hai đồ thị trên song song với nhau.

Ví dụ 2:Tìm giá trị của m để hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = (m – 1)x + 2 song song với nhau?

Giải:

Để hai đường thẳng song song thì 2 = m – 1 hay m = 3

Vậy giá trị m cần tìm là m = 3

II. ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU.

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’

Chú ý: Khi a ≠ a’ và b = b’ thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.

Ví dụ 1:Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = x + 1. Nhận xét gì về hai đồ thị trên?

Lý thuyết: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Nhận xét: Ta thấy đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = x + 1 có a = 2 ≠ a’ = 1 nên hai đồ thị trên cắt nhau.

Với bài Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau trên đây các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về định nghĩa, các đường thẳng cắt nhau và đường thẳng song song….

Trên đây TaiLieuViet đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 9: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TaiLieuViet xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 9, Giải bài tập Toán lớp 9 mà TaiLieuViet tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc