TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2: Thực hành Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để giải sgk Địa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

I. Nội dung

Câu hỏi: Hãy thu thập tư liệu về đặc điểm kinh tế, một số khía cạnh xã hội của một quốc gia có nền kinh tế phát triển và một quốc gia có nên kinh tế đang phát triển từ các nguồn khác nhau.

Bài làm

– Nước đang phát triển: Indonexia, với tổng thu nhập quốc gia bình quân là 3870USD/ người. Với hoạt động thương mại chiếm 41,3%, quy mô dân số tăng nhanh, tỉ lệ lao động đào tạo còn thấp.

– Nước phát triển: Anh với tổngbthu nhập quốc gia bình quân là 39 830USD/ người. hoạt động thương mại chiếm 58.7% cơ cấu dân số có tỉ lệ gia tăng thấp, tuổi thọ trung bình cao, đô thị hóa cao.

II. Chuẩn bị

Câu hỏi:

– Lựa chọn một quốc gia thuộc nhóm nước phát triển và một quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển.

– Xác định nội dung cần thu thập tư liệu.

– Xác định các nguồn thu thập thông tin: sách, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử,..

– Phương tiện học tập: sách, thiết bị điện tử có kết nối internet,..

Bài làm

– Lựa chọn nước như Anh, Mĩ, INdonexia.

– Nội dung cần thu thập: GDP bình quân hàng năng, tỉ lệ gia tăng dân số, đô thị hóa,..

– Các nguồn thu thập thông tin: Sách địa lí, báo,..

– Phương tiện: Thiết bị kết nối internet

III. Gợi ý một số thông tin tham khảo

Câu hỏi:

Thu thập tư liệu từ một số website:

– Bộ Ngoại giao Việt Nam/ Thông tin cơ bản về các quốc gia và quan hệ với Việt Nam

– Ngân hàng Thế giới/Tổng quan về kinh tế- xã hội, số liêu thống kê kinh tế- xã hội các quốc gia

– Liên hợp quốc/ Chỉ số phát triển con người.

Bài làm

– Tham khảo các bài báo về kinh tế một số nước phát triển và đang phát triển như Anh, Nhật Bản, Campuchia,..

——————————-

Bài tiếp theo: Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 3

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2: Thực hành Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo, Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo