TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14: Thực hành Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu giải sgk Địa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

1. Hoạt động du lịch

Câu hỏi:

– Dựa vào bảng 14, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách du lịch quốc tế đêan và doanh thu du lịch khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2005 -2019.

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14

– Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 14 và thông tin thu thập được, hãy nhận xét, phân tích và truyền đạt thông tin về hoạt động du lịch khu vực Đông Nam Á.

Bài làm

Vẽ biểu đồ:

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14

– Nhận xét: Hoạt động du lịch của Đông Nam Á có sự tăng lên nhanh chóng qua các năm và doanh thu không ngừng tăng. Lí do bởi những khu du lịch ngày càng nhiều người được biết đến do truyền thông khu vực được đẩy mạnh, giá thành hợp lí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu du lịch trong khu vực.

2. Tình hình xuất, nhập khẩu

Câu hỏi: Dựa vào hình 14 và kiến thức đã học, hãy:

– Tính cán cân thương mại của khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2005 -2020

– Nhận xét tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, cán cân thương mại của khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2005- 2020.

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14

Bài làm

– Tính cán cân thương mại:

+ 2005: 70,3

+ 2010: 125,5

+ 2015: 124,5

+ 2020: 149,7

– Nhận xét: Tình hình xuất nhập khẩu có sự gia tăng qua các năm. Với trị giá xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu. Do đó đảm bảo được tiêu dùng trong nước và nâng cao trị giá xuất khẩu qua nước khác.

——————————-

Bài tiếp theo: Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 15

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14: Thực hành Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo, Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo.