Trưa 29/5, hơn 1.000 thí sinh hoàn thành ba bài thi môn Toán, tiếng Anh và Ngữ văn chung vào THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đề thi chuyên Ngữ Văn vào lớp 10 trường Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Đề thi chuyên Địa lí vào lớp 10 trường Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Đề thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 trường Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi Toán và Tiếng Anh được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, gồm 20-45 câu hỏi. Thời gian làm bài 45 phút mỗi môn.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh 1)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh 3)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh 4)