TaiLieuViet xin giới thiệu Giải Công nghệ 8 Cánh diều bài 3: Bản vẽ chi tiết được chúng tôi sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Công nghệ 8 Cánh diều. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

I. Khởi động

Em đọc được những thông tin gì về bản vẽ Hình 3.1?

Em đọc được những thông tin gì về bản vẽ Hình 3.1?

Lời giải

KHỐI TRỤ

– Tỉ lệ: 1:1

– Vật liệu: Thép.

– Đường kính trong 50 mm.

– Đường kính ngoài 80 mm.

– Chiều dài 100 mm.

– Yêu cầu kĩ thuật: Làm cùn cạnh sắc, tôi cứng bề mặt.

II. Nội dung bản vẽ chi tiết

Câu hỏi 1: Nội dung của một bản vẽ chi tiết gồm có những gì?

Câu hỏi 2: Người công nhân căn cứ vào đâu để có thể chế tạo chi tiết máy đúng như yêu cầu của người thiết kế?

Lời giải

Câu hỏi 1: Nội dung của một bản vẽ chi tiết gồm:

– Hình biểu diễn

– Kích thước

– Yêu cầu kĩ thuật

– Khung tên

Câu hỏi 2: Người công nhân căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ chi tiết) để có thể chế tạo chi tiết máy đúng như yêu cầu của người thiết kế.

III. Đọc bản vẽ chi tiết

Câu hỏi 1: Hãy cho biết trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

Lời giải

Hãy cho biết trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

Câu hỏi 2: Quan sát Hình 3.3 và cho biết:

– Bản vẽ tấm đệm được vẽ theo tỉ lệ nào vật chế tạo là gì?

– Kích thước chung, kích thước bộ phận của chi tiết.

– Yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ.

Quan sát Hình 3.3 và cho biết: - Bản vẽ tấm đệm được vẽ theo tỉ lệ nào vật chế tạo là gì? - Kích thước chung, kích thước bộ phận của chi tiết. - Yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ.

Lời giải

– Tỉ lệ: 1:1

– Vật liệu: Thép

– Kích thước chung: 136 x 78 x 10

– Kích thước bộ phận: Đường kính trong 40 mm

– Yêu cầu kĩ thuật: Làm cùn cạnh sắc; Mạ kẽm.

IV. Luyện tập

Câu hỏi: Đọc chi tiết ở Hình 3.4 theo trình tự như các bước ở Bảng 3.1 căn cứ vào kết quả đọc, hãy chọn chi tiết tương ứng cho ở Hình 3.5.

Đọc chi tiết ở Hình 3.4 theo trình tự như các bước ở Bảng 3.1 căn cứ vào kết quả đọc, hãy chọn chi tiết tương ứng cho ở Hình 3.5.Đọc chi tiết ở Hình 3.4 theo trình tự như các bước ở Bảng 3.1 căn cứ vào kết quả đọc, hãy chọn chi tiết tương ứng cho ở Hình 3.5.

Lời giải

– Ke góc

– Tỉ lệ: 1:1

– Vật liệu: Thép

– Kích thước chung: 60 x 40 x 10

– Kích thước bộ phận: Đường kính trong 20 mm

– Yêu cầu kĩ thuật: Làm cùn cạnh sắc; Mạ kẽm

– Chi tiết tương ứng: b)

Câu hỏi: Đọc chi tiết ở Hình 3.6 theo trình tự như các bước ở Bảng 3.1 căn cứ vào kết quả đọc, hãy chọn chi tiết tương ứng cho ở Hình 3.7.

Đọc chi tiết ở Hình 3.6 theo trình tự như các bước ở Bảng 3.1 căn cứ vào kết quả đọc, hãy chọn chi tiết tương ứng cho ở Hình 3.7.

Lời giải

– Tên gọi: Trục

– Tỉ lệ: 1:1

– Vật liệu: Thép

– Kích thước chung: chiều dài 140 mm

– Kích thước bộ phận: Đường kính ngoài 36 mm; Đường kính trong 26 mm

– Yêu cầu kĩ thuật: Làm cùn cạnh sắc; Tôi cứng bề mặt

– Chi tiết tương ứng: a)

V. Vận dụng

Câu hỏi: Sưu tầm và đọc một bản vẽ chi tiết, trao đổi với bạn nội dung của bản vẽ đó.

Lời giải

Sưu tầm và đọc một bản vẽ chi tiết, trao đổi với bạn nội dụng của bản vẽ đó.

– Khung tên:

 • Tên gọi: Vòng đệm
 • Vật liệu: thép.
 • Tỉ lệ: 2:1

– Hình biểu diễn: các hình hiếu thể hiện hình dạng của vòng đệm.

– Kích thước:

 • Đường kính ngoài 44 mm
 • Đường kính trong 22 mm
 • Bề dày của vòng đệm 3 mm

– Yêu cầu kĩ thuật:

 • Làm tù cạnh
 • Mạ kẽm

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Công nghệ 8 bài 3: Bản vẽ chi tiết CD.

 • Công nghệ 8 Cánh diều bài 4

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

 • Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo
 • Công nghệ 8 Kết nối tri thức
 • Công nghệ 8 Cánh diều