Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm đề thi Tin học 6 sách mới, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 môn Tin học 6. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời các bạn tải về chi tiết để tham khảo.

Link tải đề thi môn Tin học mới nhất:

 • Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 – 2024
 • Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Cánh Diều năm 2023 – 2024
 • Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024

1. Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Kết nối tri thức

Đề kiểm tra giữa kì 1 Tin học 6 KNTT số 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Bảng

B. Đĩa CD

C. Giấy

D. Đôi dép

Câu 2: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Thiết bị.

B. Vật mang tin.

C. Thông tin

D. Dữ liệu.

Câu 3: Máy tính có mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lý thông tin

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 4: Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài” trong các câu sau câu nào đúng?

A. Cô giáo đang thu nhận thông tin.

B. Cô giáo đang lưu trữ thông tin.

C. Cô giáo đang truyền thông tin.

D. Cô giáo đang xử lí thông tin

Câu 5: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là

A. Bit

B. Byte

C. Kilobyte

D. Megabyte

Câu 6: Dãy nào sau đây là dãy bit?

A. 1211

Câu 7: 3 MB bằng bao nhiều KB?

A. 1024

B. 3072

C. 10240

D. 1023

Câu 8: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối?

A. Điện thoại

B. Ti vi

C. Bộ chuyển mạch

D. Máy tính

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

B. Thông tin chính xác tuyệt đối.

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.

D. Có dịch vụ đa dạng và phong phú.

Câu 10. Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết

B. Một cách tùy ý.

C. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

D. Thành từng văn bản rời rạc

Câu 11: Để tìm kiếm thông tin về bề mặt Sao Hỏa, em sử dụng từ khóa nào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?

A. Sao Hỏa

B. Bề mặt Sao Hỏa

C. “bề mặt Sao Hỏa”

D. “bề mặt” + “Sao Hỏ

Câu 12: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng?

A. [email protected]

B. hotro.gmail.com

C. [email protected]

D. [email protected]

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 : (2 điểm) Website là gì, do ai quản lý? World Wide Web là gì? Trang chủ là gì?

Câu 14: (2 điểm) Tại sao phải sử dụng máy tìm kiếm thông tin trên internet?

Câu 15: (2 điểm) Khi em muốn tặng một món quà là một chiếc áo nhân dịp sinh nhật của một người bạn nào đó. Em cần xem xét các thông tin gì để lựa chọn được chiếc áo phù hợp nhất với bạn để bạn em yêu thích nó (đưa ra ít nhất 4 thông tin cần thiết để chọn quà trên)?

Câu 16: (1 điểm) Tại trường em có một bộ định tuyến không dây (Wifi) dùng để kết nối vào mạng internet. Các thầy cô giáo nhà trường sử dụng điện thoại của mình để kết nối với bộ wifi này để truy cập vào internet. Hỏi các thiết bị trên (Wifi và điện thoại) có tạo thành mạng máy tính không ? nếu có hãy chỉ ra thiết bị kết nối và thiết bị đầu cuối ?

Xem đáp án đề 1 trong file tải về

Đề kiểm tra giữa kì 1 Tin học 6 KNTT số 2

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

Câu 1: Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

Câu 2: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?

A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin

B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyển thông tin

C. Thu nhận, xử lý, truyển thông tin và lưu trữa

D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin

Câu 3: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Dãy bit

B. Văn bản

C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Câu 6: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:

A. Đường thẳng

B. Vòng

C. Hình sao

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.

C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

Câu 8: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

B. Thành từng văn bản rời rạc

C. Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết

D. Một cách tùy ý.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: (1,5 điểm)

Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Câu 3: (1,5 điểm)

Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?

 Đáp án Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

A

C

A

D

D

B

C

Giải thích câu 5:

40(GB) = 40.1024 = 40960(MB)

Vậy thì đĩa cứng 40GB có thể chứa được 40960 : 5=8192 (cuốn sách) có dung lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A.

PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 1: 3,0 điểm

– Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

– Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

– Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin

1,5 điểm

* Ví dụ: Cho tấm bảng sau

Đề thi giữa kì 1 Tin học 6

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu

+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin

+ Tấm bảng: Vật mang thông tin

1,5 điểm

Câu 2:

1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

+ Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3:

1,5 điểm

Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :

+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, …

+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.

+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý.

+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người.

+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

2. Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Cánh Diều

A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

Câu 1: Vật nào sau đây được gọi là mang thông tin:

A. Tín hiệu đèn giao thông đổi màu, hôm nay trời nắng.

B. Đi qua đường, con số, văn bản, hình ảnh trên ti vi.

C. Tấm bảng, đèn giao thông, USB.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?

A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;

B. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;

C. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;

D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.

Câu 3: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Câu 4: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.

B. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

Câu 5: Làm thế nào để kết nối Internet?

A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet

B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập Internet

C. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet

D. Wi-Fi

Câu 6: – Để truy cập một trang web, thực hiện như sau:

+ B1: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ

+ B2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt

+ B3. Nhấn Enter

A. 1-2-3

B. 2-1-3

C. 1-3-2

D. 2-3-1

Câu 7: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Google chorne, cốc cốc, Mozilla Firefox, UC Browse, …

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 8: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

A. < lop9b > @ < yahoo.com >

B.< Tên đăng nhập >@ < gmail.com.vn >

C.< Tên đăng nhập > @ < gmail.com

D. < Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Hãy nêu khái niệm Internet và Internet có những lợi ích gì? Người sử dụng Internet có thể làm được những gì khi truy cập vào Internet?

b. Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (0,5 điểm)

Thư điện tử có dạng như thế nào? Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.

Đáp án Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

D

A

C

B

A

D

Giải thích câu 3:

40 (GB)=40.1024=40960(MB)

Vậy thì đĩa cứng 40GB có thể chứa được 40960:5=8192 (cuốn sách) có dung lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A.

PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 1: 2,5 điểm

– Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

– Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

– Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin

1,5 điểm

* Ví dụ: Cho tấm bảng sau

Đề thi giữa kì 1 Tin học 6

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu

+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin

+ Tấm bảng: Vật mang thông tin

1,0 điểm

Câu 2:

3,0 điểm

a.

Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.

– Lợi ích Internet:

+Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

+ Học tập và làm việc trực tuyến

+ Cung cấp nguồn tài liệu phong phú

+ Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống

+ Là phương tiện vui chơi, giải trí.

– Máy tính có thể được kết nối với Internet thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet như Viettel, Mobiphone, …

– Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin

b.

Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet

Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…

Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau:

+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt

+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ

Ví dụ: https://vndoc.com/

+ B3. Nhấn Enter

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

Câu 3:

0,5 điểm

Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>

Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

0,25 điểm

0,25 điểm

3. Đề thi Tin học 6 giữa học kì 1 CTST

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Bảng

B. Đĩa CD

C. Giấy

D. Ba lô

Câu 2: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Thiết bị.

B. Vật mang tin.

C. Thông tin

D. Dữ liệu.

Câu 3: Các thành phần của mạng máy tính là:

A. Các thiết bị đầu cuối

B. Các thiết bị kết nối

C. Phần mềm mạng

D. Cả A, B và C

Câu 4: Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài” trong các câu sau câu nào đúng?

A. Cô giáo đang thu nhận thông tin.

B. Cô giáo đang lưu trữ thông tin.

C. Cô giáo đang truyền thông tin.

D. Cô giáo đang xử lí thông tin

Câu 5: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là

A. Bit

B. Byte

C. Kilobyte

D. Megabyte

Câu 6: Dãy nào sau đây là dãy bit?

A. 1211

B. 1234

C. 01i1

D. 0111

Câu 7: 3GB bằng bao nhiều MB?

A. 1024

B. 3072

C. 10240

D. 1023

Câu 8: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối?

A. Điện thoại

B. Ti vi

C. Bộ chuyển mạch

D. Máy tính

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

B. Thông tin chính xác tuyệt đối.

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.

D. Tính tương tác.

Câu 10. Internet là gì?
A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.
B. Là mạng liên kết kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
C. Là mạng kết nối các máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới.
D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại,…
D. Mạng không dây nhanh hơn và ổn định hơn mạng có dây.

Câu 12: Máy tính, máy in, điện thoại thông minh thuộc thành phần nào của mạng máy tính?
A. Phần mềm mạng.

B. Các thiết bị kết nối.
C. Các thiết bị đầu cuối.

D. Thông tin ra.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13 : (1 điểm) Thông tin là gì? Tầm quan trọng của thông tin.

Câu 14: (2 điểm) Máy tính thực hiện xử lí thông tin hiệu quả như thế nào?

Câu 15: (1 điểm) Tại trường em có một số bộ định tuyến không dây (Wifi) dùng để kết nối vào mạng internet. Các thầy cô giáo nhà trường sử dụng máy tính và điện thoại của mình để kết nối với bộ wifi này để truy cập vào internet. Hỏi các thiết bị trên (Wifi, máy tính và điện thoại) có tạo thành mạng máy tính không? Nếu có hãy chỉ ra thiết bị kết nối và thiết bị đầu cuối ?

Đáp án Đề thi Tin học 6 giữa học kì 1 CTST

TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

D

D

C

A

D

B

C

B

B

D

C

TỰ LUẬN : (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

13

– Thông tin là những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình

– Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin

– Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả

0,5

0,25

0,25

14

Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lí thông tin một cách hiệu quả do nó có thể thực hiện nhanh các lệnh, tính toán chính xác,

xử lí nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng lớn

và hoạt động bền bỉ

0,5

0,5

0,5

0,5

15

– Các thiết bị trên (Điện thoại, máy tính, Wifi) đã tạo thành một mạng máy tính

– Thiết bị đầu cuối là điện thoại và máy tính, thiết bị kết nối là bộ định tuyến (Wifi)

0,5

0,5

4. Đề thi giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng.

Câu 1: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Giấy.

B. Cuộn phim.

C. Thẻ nhớ.

D. Xô, chậu.

Câu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?

A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;

B. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;

C. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;

D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.

Câu 3: Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lý thông tin?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6

Câu 4: Internet là mạng:

A. Kết nối hai máy tính với nhau

B. Kết nối các máy tính trong một nước

C. Kết nối các MT trong một thành phố.

D. Kết nối nhiều mạng MT trên toàn cầu

Câu 5: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?

A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin

B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyển thông tin

C. Thu nhận, xử lý, truyển thông tin và lưu trữ

D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin

Câu 6: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Âm thanh

D. Dãy bit

Câu 7: Mạng máy tính cho phép người dùng chia sẻ?

A. Máy in.

B. Bàn phím và chuột.

C. Máy quét.

D. Dữ liệu.

Câu 8: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?

A. Biểu diễn các số.

B. Biểu diễn văn bản.

C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh.

D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

Câu 9: Một mạng máy tính gồm:

A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.

B. Một số máy tính bàn.

C. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.

D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một nhà.

Câu 10: Một gigabyte xấp xỉ bằng:

A. Một triệu byte

B. Một tỉ byte

C. Một nghìn tỉ byte

D. Một nghìn byte

Câu 11: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu quyển sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8192

B. 8129

C. 8291

D. 800

Câu 12: Chuyển thể từ bài văn xuôi thành văn vần được gọi là:

A. Xử lý thông tin

B. Thu nhận thông tin

C. Lưu trữ thông tin

D. Truyền thông tin

Câu 13: Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận thông tin

B. Lưu trữ thông tin

B. Xử lí thông tin

D. Truyền thông tin

Câu 14: 2 MB = ? KB

A. 100B

B. 2048KB

C. 2048B

D. 1024KB

II. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

Câu 1: (1.0 điểm)

Em hãy nêu ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của các em?

Câu 2: (1.0 điểm)

Em hãy mã hóa các sô từ 8 đến 15 sang dãy nhị phân?

Câu 3: (1.0 điểm)

Em hãy cho biết lợi ích của mạng máy tính?

————————- Hết—————————-

Đáp án đề thi giữa kì 1 Tin học 6 năm 2023

I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

D

C

B

A

B

D

D

D

C

C

A

A

B

B

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1 (1.0 điểm)

Vật mang thông tin giúp ích cho việc học tập của em là:

– SGK, SBT, Sách tham khảo;

– Vở, Từ điển bách khoa, từ điển khoa học kỹ thuật;

– Đĩa CD/DVD, USB, ….

0.25

0.5

0.25

Câu 2 (1.0 điểm)

Mã hóa các số từ số 8 đến 15 là:

Số 8: 1000 Số 12: 1100

Số 9: 1001 Số 13: 1101

Số 10: 1010 Số 14: 1110

Số 11: 1011 Số 15: 1111

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 3 (1.0 điểm)

– Trong khoa học, kĩ thuật và y tế Internet giúp các đối tác khoa học trên khắp thế giới.

– Trong thương mại mua bán điện tử.

– Trong văn hóa, nghệ thuật: truyền hình và các kênh phim trực tuyến.

– Trong đời sống hằng ngày, trao đổi thông tin qua thư điện tử,trò chuyện hội nghị trực tuyến.

– Trong giáo dục đào tạo, dạy và học trực tuyến

0.25

0.25

0.25

0.25

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 Tải nhiều

 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Kết nối tri thức các môn học Tải nhiều
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo các môn học Tải nhiều
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều – Tất cả các môn
 • Đề thi Công nghệ lớp 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Sách mới
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 Sách mới
 • Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 
 • Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Khoa học tự nhiên Sách mới
 • Đề thi giữa kì 1 Lịch sử và Địa lý lớp 6 sách mới
 • Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Tham khảo trọn bộ tài liệu 3 sách mới môn Tin học lớp 6

 • Tin học 6 Kết nối tri thức
 • Tin học 6 Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2023 bao gồm các đề thi. Mỗi đề thi có đáp án và biểu điểm chi tiết cho từng dạng bài tập và ma trận cấu trúc đề thi cho từng phần ôn tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức trọng tâm, đồng thời các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì 1 lớp 6 cho các em học sinh.