tailieuviet.vn xin giới thiệu tài liệu về bài tập Tiếng Anh lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm được biên soạn theo từng unit của chương trình môn Tiếng Anh 9 giúp bạn ôn luyện đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 9.

Bài tập Tiếng anh 9

Bài tập Unit 1: A visit from a pen pal

Bài tập Unit 2: Clothing

Bài tập Unit 3: A trip to the countryside

Bài tập Unit 4: Learning a foreign language

Bài tập Unit 5: The media

Bài tập Unit 6: The environment

Bài tập Unit 7: Saving energy

Bài tập Unit 8: Celebrations

Bài tập Unit 9: Natural disasters Slug

Bài tập Unit 10: Life on other planets