Trending News
26 Th5 2024

Home V1.4

Luyện thi các cấp

 • Thi vào lớp 6 môn Toán

 • Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt

 • Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

 • Thi lớp 6 trường Chuyên

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn

 • Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

 • Thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Xem thêm …
 • Thi thpt Quốc gia môn Toán
 • Đề đọc hiểu môn Ngữ Văn
 • Thi thpt Quốc gia môn Văn
 • Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh
Xem thêm …

Tài liệu mới

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

1.1. Kiến thức cần nhớ – Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ 1 đến 5 đồ vật. – So sánh số 0 với các số trong phạm vi 5 – Đọc, viết được các chữ số từ 0-5, vị trí của số

Read More »

Tailieuviet.vn hiệu quả vì...

Home V1.4
Home V1.4
Home V1.4

Việc học được cá nhân hóa

Nội dung đáng tin cậy

Công cụ trao quyền

Học sinh học theo tốc độ của riêng mình, củng cố kiến thức cũ và bổ sung kiến thức nâng cao.

Thư viện tài nguyên của Tailieuviet.vn được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia, với hệ thống bài giảng và bài tập thực hành các môn toán, khoa học và nhiều bộ môn khác. Tailieuviet.vn luôn là miễn phí với học sinh và giáo viên.

Với Tailieuviet.vn, giáo viên có thể xác định những lỗ hổng trong kiến thức của người học, hướng dẫn phù hợp và đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh.