Trending News
26 Th5 2024

Chính sách đổi trả khoá học

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ KHÓA HỌC

Một số định nghĩa được hiểu như sau:

Ngày mở khóa học: Là ngày khóa học xuất hiện trên hệ thống, Bạn có thể truy cập và học các bài giảng, học liệu miễn phí, chưa được đăng ký khóa học.

Ngày bắt đầu đăng ký: Là ngày đầu tiên Bạn được đăng ký khóa học, Ngày Bạn bắt đầu được học theo lộ trình xuất bản khóa học cũng là ngày Bạn bắt đầu được nâng cấp, chuyển đổi khóa học.

Ngày kết thúc đăng ký: Là ngày cuối cùng Bạn đăng ký trọn gói khóa học. Không gia hạn hay bảo lưu khóa học.

Ngày bế giảng: Là ngày cuối cùng Bạn được học khóa học. Đối với khóa học ngắn hạn, thời gian học được quy định ở từng khóa học.

Để tạo thuận lợi nhất cho học viên, tailieuviet.vn áp dụng chính sách đổi trả khóa học như sau:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi thanh toán học phí khóa học, nếu bạn cảm thấy khóa học không hiệu quả, tailieuviet sẽ hoàn trả lại 100% học phí nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa học.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email [email protected] cho tailieuviet.vn về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học, không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị tailieuviet.vn hoàn trả lại tiền mua Khóa học, email này phải được gửi tới email của tailieuviet.vn trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm Khóa Học được kích hoạt.

Tailieuviet.vn từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho tailieuviet.vn nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại.

Các hình thức mà tailieuvietvn hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

– Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền mua Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;

– Thời gian tailieuviet.vn hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.

– Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi tailieuviet.vn đồng ý trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên.